Přednášející

Jan Dobeš

Jan Dobeš se v zaměřuje na strategické řízení projektů decentralizovaných energetických celků na klíč. Je spoluzakladatelem a šéfem strategie ve společnosti Smart Energies. Díky svému progresivnímu přístupu a důrazu na inovativní, ekologická řešení s využitím AI v energetice se firma rychle stala jedním z nejvíce progresivních hráčů na trhu – v jejím portfoliu jsou projekty s nejvýznamnějšími partnery a fondy působícími v ČR. Janovým nejnovějším projektem reagujícím na kritickou situaci na trhu je výstavba jednoho z největších nezávislých bloků poskytujícím podpůrné služby. Financování projektu umožnil založil private equity fond Keenspire F&F, který Jan spoluzaložil a hodlá ho dál rozvíjet. Jan vystudoval Fakultu strojního inženýrství na ČVUT v Praze. Díky vítězství ve studentských soutěžích a participaci technologické konferenci Singularity University získal možnost před založením SE pracovat jako strategický konzultant pro energetiku v Deloitte.

Martin Froněk

Martin Froněk je lokálním partnerem v pražské pobočce advokátní kanceláře White&Case s více než 10 lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má zkušenosti se zastupováním věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních i mimosoudních restrukturalizacích. Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů. Rovněž pravidelně zastupuje finanční instituce jako poškozené strany v trestních řízeních, věnuje se i obhajobě právnických osob. V roce 2011 získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2015 rovněž získal titul doktora práv. Martin přednáší na Vysoké škole ekonomické v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Jan Hrazdira

Mgr. Jan Hrazdira je advokátem od roku 1997 a je jedním ze zakládajících partnerů HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář. Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na řešení sporů (zejména občanskoprávní a obchodní soudní spory a rovněž vnitrostátní i mezinárodní arbitráž) – v dané oblasti byl v minulosti opakovaně oceněn mezinárodními právními direktoráři jako doporučovaný odborník. Jan Hrazdira úspěšně zastupoval řadu domácích i nadnárodních klientů, včetně předních investičních a průmyslových společností, v soudních a rozhodčích sporech v České republice i v zahraničí. Zvláštní zkušenost pak získal zejména v oblasti dispozic s většími průmyslovými celky a v oblasti rozsáhlé investiční výstavby. Je vnímán rovněž jako odborník pro oblast insolvence a restrukturalizace podniků, a to s ohledem na úspěšné profesní aktivity v dané oblasti. Jan Hrazdira je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Je zapsán na seznamu rozhodců Vídeňského rozhodčího soudu (Vienna International Arbitral Centre). Dále je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro oblast veřejných zakázek. Jan Hrazdira je členem Správní rady české pobočky Turnaround Management Association (TMA).

Daniel Hříbal

Daniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své dřívější bankovní praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení.

Ondřej Jůzl

Ondřej Jůzl vede tým vymáhání korporátních klientů v České spořitelně. V oblasti restrukturalizací a insolvencí je profesně aktivní od roku 2009. Předchozí zkušenosti získal v oboru oceňování nemovitostí v rámci bankovní správy zajištění. Za svoji kariéru se podílel na řadě významných insolvenčních případech jako je Oděvní podnik, KORD group, SAZKA, LESS, Centrum Dolní Břežany, SKD Bojkovice a ČSA. Ondřej vystudoval VŠE v Praze, kde se již několik let podílí na přednáškách vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem TMA.

Petr Karásek

Petr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností. V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer při restrukturalizacích společností ŠKODA Transportation, DISA Industries, AWELD, KORD Group, Jablonex Group, ESSA Czech a dalších, dříve působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault. Jeho nejúspěšnějším projektem je záchrana a stabilizace tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA a příprava této společnosti pro další rozvoj. Je místopředsedou České Asociace Interim Managementu, členem mezinárodní Turnaround Management Association a je aktivní ve Sdružení automobilového průmyslu ČR.

Petr Knapp

Petr Knapp se v rámci řízení úvěrového rizika ČSOB věnoval oblasti restrukturalizace firem a následně konkurzního a insolvenčního řízení od počátku 90.let. V letech 1996 – 2021 byl členem představenstva ČSOB se zodpovědností za úvěrové riziko, řízení velkých korporátních klientů i segmentu malých a středních firem, finančních trhů, leasing, factoring, … V této roli se mj. podílel na převzetí IPB a řešení jejího úvěrového portfolia, velkých mezinárodních restrukturalizacích i mezinárodních arbitrážích. Je absoloventem VŠE Praha a v současnosti je mj. předsedou dozorčí rady České exportní banky.

Galina Kočendová

Galina Kočendová vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické Praha. Větší část kariéry působila ve středním a vyšším managementu společností jak v ČR, tak v USA (Gulf Pacific Rice co. Inc.), kde měla na starosti export. Po absolvování MBA programu na Masarykově ústavu vyšších studií a Sheffield Hallam University se několik let věnovala školení manažerských dovedností. V roce 2013 nastoupila do Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., kde v současné době působí jako zástupce ředitele odboru likvidace a vymáhání pohledávek a zodpovídá za agendu vymáhání pohledávek.

Josef Kotrba

Josef Kotrba je nezávislý poradce se zkušenostmi z poradenské společnosti Deloitte, kde byl jejím prezidentem téměř šest let do září letošního roku.

Lukáš Lhoták

Lukáš Lhoták absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha obor ekonomika a řízení. Tématem řešení pohledávek, insolvencí a restrukturalizací se zabývá od roku 2001, kdy stál u založení společnosti HS Inkaso, která se specializovala na správu velkých souborů pohledávek z leasingových smluv. V roce 2010 nastoupil do funkce Head of Workout ve společnosti W.A.G. payment solution, kde vybudoval oddělení řešící pohledávky z tankovacích karet EW v celé střední a východní Evropě a v Turecku. Od roku 2015 působí v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., kde má na starosti řešení velkých exportních uvěrových případů v Rusku, Polsku a ostatních zemích bývalého SSSR a například i v Gabunu. Členem TMA je od roku 2018.

Lee Louda

Lee Louda je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl licencovaným burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 obdržel v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium. V současnosti vede akademické pracoviště Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE. Od roku 2019 člen expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k transpozici směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a k přípravě zákonů Lex Covid I a Lex Covid II.

Jan Mašek

Jan Mašek je společníkem advokátní kanceláře Constelius, s. r. o. a společníkem kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s.  V průběhu své profesní praxe se účastnil v pozici insolvenčního správce či advokáta některých významných českých insolvenčních řízení (v poslední době kupř. BLAŽEK Praha, a. s. nebo MICo, spol. s r. o.). Jan absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je členem České advokátní komory,  insolvenčním správcem se zvláštním povolením a členem české pobočky Turnaround Management Association.

Lukáš Mikeska

Lukáš Mikeska je ředitelem v týmu Strategií a Transakcí, se specializací na restrukturalizace a korporátní finance v pražské pobočce EY. Lukáš je součástí týmu Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě pro projekty v České Republice, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má více než 18 let zkušeností z různých rolí jak v oblastí financí, tak práva. Nejdříve se zabýval korporátním pravém mimo jiné jako advokát ve společnosti Clifford Chance LLP. Dále působil v kreditním oddělení společnosti Citibank Europe plc , kde se zabýval řešením problémových expozic banky, restrukturalizacemi úvěrů a jejich vymáháním. V poslední době Lukáš pomáhá klientům ve vztahu s bankami, jak již při potřebě nového kapitálu, tak při řešení krizových situacích. Lukáš je kvalifikovaným advokátem v České advokátní komoře. Dále vystudoval MBA na Cranfield School of Management ve Velké Británii.

Blahoslav Němeček

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2012 se v EY věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. V regionu střední a jihovýchodní Evropy se rovněž podílel na mnoha úspěšných transakcích. Blahoslav se v současné době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace a nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

Bronislav Pánek

Ing. Bronislav Pánek, MBA je jednatelem v analytické společnosti Profitana s.r.o. Více než 30 let se věnuje turnaroundům, restrukturalizacím, podnikatelským strategiím, řízení výkonnosti, nákladovým a procesním analýzám, tvorbě kalkulací a nákladových modelů fyzických toků výrobních a obchodních procesů a v neposlední řadě reportingu a controllingu. Během svojí kariéry pracoval ve vrcholových manažerských funkcích ve skupinách Air Products, MVE International, Chart Industries. Byl partnerem ve společnosti Deloitte a výkonným ředitelem poradenství ve společnosti Ernst & Young. Programuje v reportovacím nástroji Power BI a ve volném čase jezdí dálkové trasy na běžkách a na kole.

Pavel Procházka

Pavel Procházka řídí Útvar oceňování a vymáhání aktiv v Komerční bance. Většinu svého profesního života se věnuje oblasti restrukturalizace firem a insolvencím. Během své bankovní praxe spolupracoval na úspěšném řešení celé řady korporátních restrukturalizací a podílel se i na řešení úpadků patřících svou velikostí mezi největší na trhu. Pavel Procházka má předchozí zkušenosti i i z manažerských pozic ve firemní sféře a z oblasti poradenských služeb. Věnoval se i problematice private equity a venture kapitálu. Je členem TMA.

Jakub Průcha

Jakub Průcha je jednatelem společnosti 25energy s.r.o. a TiTRON storage s.r.o. Společnost 25energy vytváří a realizuje projekty fotovoltaiky v rezidenční i komerční oblasti. Specializuje se na technologie umožňující kombinaci solárních systémů se záložními zdroji, s cílem zajištění dlouhodobé autonomie systému menších i větších systémů. V komerční oblasti kromě toho poskytuje projektové poradenství, projekční realizace pro komerční i investiční elektrárny, studie v rámci vyhlášených dotačních titulů, kompletní stavební a prováděcí dokumentace. TiTRON storage je start-up, který zahajuje výrobu titanové baterie v České republice. Ve výrobě používá technologii titanových článků LTO, která životností a akceptovaným zatížením několikanásobně překonává nejrozšířenější technologii LiFePO4. Firma završila vývoj rezidenčních baterií podáním užitného vzoru a připravuje nasazení velkých titanových bloků, které mohou sloužit jako strategický balanční prvek sítě v rámci nákupu a prodeje elektřiny podle spotové ceny. Firma se kromě toho aktuálně profiluje jako vývojové centrum zaměřené na řízení baterií bez ohledu na konkrétní technologii.

Tomáš Raška

Tomáš Raška je zakladatelem, managing partnerem a majoritním akcionářem investiční skupiny Natland. Realizuje firemní strategie a aktivně řídí klíčové projekty napříč segmenty, na které se skupina strategicky zaměřuje. Má za sebou dvacet let zkušeností a je expertem na procesy restrukturalizace a krizové řízení nejen ve společnostech, které se ocitnou ve složité situaci (tzv. distressed assets). Osobně se podílel na ozdravení a nastavení mechanismů k záchraně mnoha projektů, u mnohých ve spolupráci s managementem následně podpořil jejich vlastní podnikání prostřednictvím MBO. Podporuje technologické startupy, které se zabývají oblastí zpracování a interpretací dat. O tématech z oblasti investic do private equity a krizového managementu přednáší na odborných konferencích a workshopech pro široké odborné publikum i studenty vysokých škol. V oblasti investic a consultingu působí od roku 2001, v roce 2002 založil skupinu Natland. Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, titul MBA následně získal na Business School Netherlands a titul LL.M. na London International Graduate School.

Tomáš Richter

Tomáš Richter je advokátem v advokátní kanceláři JŠK v Praze a od roku 2022 je znovu místopředsedou správní rady české TMA. Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. V letech 2002 až 2022 vyučoval na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2019 do roku 2022 byl předsedou Akademického fóra INSOL Europe. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde je od roku 2019 členem správní rady, a je též členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Miroslav Singer

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze) pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Během let 1991–1995 pracoval jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 Miroslav Singer nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holdingu. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank.

Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR.

Ondřej Strecker

Ondřej Strecker působí ve společnosti ČEZ a.s. od roku 2009, aktuálně na pozici manažera útvaru Analýzy energetických trhů. Zabývá se sledováním a analýzou trhů s elektřinou, emisními povolenkami a energetickými komoditami z pohledu tržních fundamentů, regulatorního prostředí a rozvoje technologií. Před nástupem do ČEZ dva roky pracoval v investičním realitním fondu jako analytik. Vystudoval Ekonomické teorie na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze.

Jakub Šíp

Jakub Šíp je samostatným advokátem, partnerem kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, a of counselem advokátní kanceláře Constelius. Mimo toho působí na manažerských postech v pozici statutárního orgánu ve Francii, které jsou úzce spojeny s tématikou restrukturalizací. Jakub je absolventem Právnické a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity. Zahraniční studia absolvoval na Université Catholique de l’Ouest v Angers (Francie) a také v rámci postgraduálního studia na Business School v Lyonu a IFTG VŠE v Praze, ve spolupráci s Business School pařížské Panthéon-Sorbonne. Po právní praxi ve významných pražských advokátních kancelářích působil v právní divizi nadnárodního koncernu podnikajícího převážně ve střední a východní Evropě. Zde v úzké spolupráci s členy vrcholového managementu rozvinul bohaté zkušenosti také v oblasti transakčního poradenství, insolvencí a restrukturalizací. Na ně navázal i v rámci následujícího dlouhodobého projektu restrukturalizace a správy aktiv ve Francii. Jakub je členem České advokátní komory a mezinárodní profesní organizace Centre des jeunes dirigeants. V současné době působí, mimo jiné, v rámci týmu insolvenčního správce společnosti Blažek a jako právní poradce dlužníka v insolvenčním řízení se společností MICo.

Lukáš Uhl

Lukáš Uhl je manažer a investor, který se specializuje na e-commerce a oděvní maloobchod. V minulosti byl konzultantem v mezinárodní poradenské společnosti McKinsey & Co, kde mimo jiné realizoval několik projektů v oblasti nákladových úspor, organizačních změn a cenotvorby. Následně pracoval jako provozní a pak generální ředitel rozvážkové společnosti DámeJídlo.cz, v dobách jejího nejsilnějšího rozvoje. Poté budoval rozvozovou logistickou síť pro globální food-delivery jedničku, společnost Delivery Hero, na trzích v Anglii, Německu, Polsku a dalších. V nedávných letech řídil společnost ZOOT v době jejího insolvenčního řízení. V posledním roce podnikatelsky realizoval rozprodej zboží spotřebitelům v insolvenčním řízení společnosti Pietro Filipi. Po ukončení tohoto rozprodeje se nyní věnuje vytvoření multibrand konceptu právě po Pietro Filipi, neboť na českém trhu vznikl skončení Pietra špatně pokrytý segment s tímto typem módy.

David Urbanec

David Urbanec je partnerem advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS. Svou praxi začínal v roce 1996 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. V rámci kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS je odpovědný za agendu bankovnictví, restrukturalizací a M&A. David je korespondentem mezinárodní advokátní komory (IBA) a rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Od roku 2012 je každoročně vybrán referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporučený advokát pro oblast Bankovnictví, Finance a Kapitálové trhy a od roku 2016 je členem I. senátu rozkladové komise při bankovní radě ČNB.

Jan Vitáček

Jan Vitáček se již od roku 1998 zabývá problematikou podnikových restrukturalizací, insolvenčních procesů a řešení ohrožených pohledávek na různých pozicích v rámci korporátního bankovnictví. Od roku 2011 působí na pozici Ředitele útvaru korporátních ohrožených pohledávek a restrukturalizací v Československé obchodní bance. Je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomika. Jako zástupce ČSOB je členem Komise pro Workout při České bankovní asociaci.