Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 6. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2017, která se uskutečnila 31. října 2017 v prostorách České národní banky.

Těší nás, že je o konferenci rok od roku větší zájem. Letos se zúčastnilo na 200 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, ekonomických poradců, insolvenčních správců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnila také řada studentů vedlejší specializace Turnaround Management.

Konferenci zahájil viceguvernér ČNB, Mojmír Hampl, který účastníkům předal možný alternativní pohled na vstup cen nemovitostí do měření inflace pomocí CPI. Druhý blok s názvem Nenaplnitelná očekávání zahájil Andreas Wieland, který účastníky seznámil s novou směrnicí Evropské centrální banky – Guidance on non-performing loans. Následná diskuse panelistů (regulátor, banka, dlužník/poradce) odhalila mnohdy velice odlišná očekávání dané strany.

Účastníci si každý rok žádají více příkladů z praxe, proto se velká část letošního setkání s podtitulem Restrukturalizace: vzestupy a pády zaměřovala na konkrétní příklady restrukturalizací. Členové CAIM prezentovali tři odlišné případové studie restrukturalizací, na kterých demonstrovali klíčové body ne/úspěchu.

Po obědě následovalo představení on-line Průvodce insolvencí obchodní společnosti – jednoduché webové prezentace, která má za cíl vysvětlit význam základních konceptů a právních pojmů, s nimiž se v korporačních insolvencích pracuje. Průvodce je volně k dispozici na http://turnaround.cz/pruvodce/.

Následující případová studie se věnovala společnosti Motorpal, která si s sebou nese prvenství předbalené restrukturalizace. Jako v mnoha restrukturalizacích i zde byla klíčová role insolvenčního správce, který pomohl úspěšnému vyjednávání mezi dlužníkem a věřitelem – v tomto případě s finančním úřadem.

Odborná část konference byla zakončena prezentací zajímavých analytických dat o použití moratoria v praxi.

Na závěr shrnul program konference Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB, který byl k dispozici i po skončení programu, kdy následovala autogramiáda členů TMA s prodejem knih pana Singera a pana Karáska.