Přednášející

Mojmír Hampl

FotoHampl_04

Mojmír Hampl byl jmenován viceguvernérem ČNB na druhé šestileté funkční období od prosince 2012. V ČNB je od roku 2006 členem bankovní rady, později v r. 2008 byl prvně pověřen na šestileté období funkcí viceguvernéra. V letech 2004-2006 byl členem představenstva a vrchním ředitelem České konsolidační banky. V letech 2002-2004 pracoval jako ekonom v České spořitelně – Erste Group a v téže době působil jako externí poradce ministra financí v ČR v expertní skupině připravující návrh reformy veřejných financí. Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v r. 1998 a na téže fakultě v roce 2004 obhájil doktorskou disertační práci. V letech 2000-2001 absolvoval jako Chevening Scholar postgraduální studium ekonomie na University of Surrey ve Velké Británii, kde získal titul Master of Science. Dále absolvoval specializovaný kurz Makroekonomická analýza a politika v Institutu MMF ve Vídni a řadu dalších kurzů a školení v oblasti hospodářské politiky a ekonomické teorie.

Daniel Hříbal

Daniel_HribalDaniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers, má na starosti řízení společnosti, její rozvoj a strategické směrování. Daniel je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení. Z pozice top managementu byl odpovědný i za systémové a rozvojové projekty v rámci banky a její skupiny. Daniel je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Petr Karásek

Petr_KarasekPetr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností.
V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer při restruktu- ralizacích společností ŠKODA Transportation, DISA Industries, AWELD, KORD Group, Jablonex Group a dříve působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault.

Jeho nejúspěšnějším projektem je záchrana a stabilizace tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA a příprava této společnosti pro další rozvoj. Je členem a místopředsedou České Asociace Interim Managementu a členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Jiří Klumpar

Klumpar_Jiri

Jiří Klumpar je vedoucím pracovníkem oddělení Workout v Raiffesenbank a.s. Česká republika. Ve své předchozí pracovní praxi zastával řadu významných pozic v domácím finančním sektoru, jako např. nucený správce Agrobanky Praha a.s. v letech 1996 až 1998, místopředseda představenstva GE Capital Bank a.s. 1998 – 2004, director odpovědný za poradenské služby pro finanční instituce v PwC 2004 až 2012, generální ředitel České exportní banky 2012 až 2014.

V současné době odpovídá za správu NPL portfolia RBCZ v segmentu CORP a SME včetně restrukturalizací ve všech fázích procesu vymáhání pohledávek. Jiří je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Václav Korcan

Václav Korcan jpg

Václav Korcan dlouhodobě působí na různých manažerských pozicích. V současnosti se zaměřuje na oblast restrukturalizací a krizového řízení jako nezávislý interim manažer a konzultant. Je spolumajitelem společnosti AD 1997 s.r.o., která se zabývá poskytováním služeb interim managementu a poradenstvím v oblasti procesního řízení, zlepšování výkonnosti firem a zavádění požadavků systémových norem a standardů dle systémů ISO. V minulosti dlouhodobě zastával pozici odborného ředitele ve společnostech jako České dráhy a ČD Cargo a v oboru své působnosti zastupoval ČR na mezinárodních jednáních. Byl členem týmu, který se podílel na restrukturalizaci a revitalizaci tradičního výrobce těžkých nákladních aut TATRA TRUCKS. Své znalosti a zkušenosti uplatnil mj. při realizaci projektů ve společnostech Legios, Kovosvit MAS, ESSA Czech. Je členem České asociace interim managementu.

David Plch

Plch_David

David Plch je řídícím partnerem a vedoucím skupiny právníků pražské kanceláře White & Case se zaměřením na bankovnictví a financování, finanční restrukturalizaci a problematiku insolvence. Pravidelně poskytuje poradenství finančním institucím a významným společnostem v souvislosti s jejich mezinárodními projekty ve střední a východní Evropě.

David hrál významnou roli v několika úspěšných případech mimosoudních restrukturalizací; zastupoval například řídící výbor prioritních věřitelů velkého českého chemického koncernu Aliachem, podílel se na několika případech restrukturalizací v oblasti projektového a exportního financování s významným mezinárodním přesahem, byl zapojen do komplexní reorganizace KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, a účastnil se řady projektů týkajících se prodeje nebo strukturování portfolií nekvalitních úvěrů. V nedávné době rovněž pracoval na restrukturalizaci společnosti Motorpal, což byl první případ „přebalené“ restrukturalizace v České republice. David je místopředsedou české pobočky Turnaround Management Association ČR.

Tomáš Richter

Tomas RichterTomáš Richter je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Ph.D. v oboru obchodní právo získal na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2002, LL.M. v oboru mezinárodní obchodní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti v roce 1996, Mgr. v oboru právo na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1994. Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Petr Smutný

Petr_SmutnyPetr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu východní a střední Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelících insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel take na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění jako Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Jiří Tomola

Tomola_JiriJiří Tomola je partnerem a spolu vedoucím týmu pro bankovnictví a financování a vedoucím týmu restrukturalizací a insolvencí pražské kanceláře Dentons. Ve své více než 13 leté praxi v advokacii se Jiří zaměřuje na bankovnictví a financování, insolvence, finanční restrukturalizace a právní služby pro finanční instituce. Jiří pracoval na řadě významných insolvenčních kauz ve střední a východní Evropě. V některých z těchto insolvenčních řízení byly poprvé před českými soudy úspěšně obhajovány a obhájeny koncepty syndikovaných úvěrů a postavení agenta pro zajištění (včetně ujednání o paralelním dluhu a věřitelské solidaritě). Jiří absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získal magisterský titul. Od roku 2006 je členem ČAK. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Michal Zahradník

Zahradnik_Michal

Michal Zahradník je vedoucím obchodního práva v kanceláři DELTA legal. Mimo  tuto oblast se věnuje především řešení sporů a insolvencím a restrukturalizacím.

Michal Zahradník má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním předních českých bank před soudy, s vymáháním tzv. non-performing loans nebo s poradenstvím jak věřitelům, tak dlužníkům při insolvenci i v před-insolvenční situaci. Má též bohaté zkušenosti v oblasti  soutěžního práva a finanční i nefinanční regulace, např. s poradenstvím obchodníkům s cennými papíry, v oblasti P2P apod. Michal je členem mezinárodní Turnaround Management Association.