Přednášející

Pavel Babiš

Pavel Babiš je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TUO, na stejné univerzitě v roce 2015 dokončil postgraduální studium zaměřené na řízení průmyslových podniků. Aktuálně působí jako interim manažer zaměřený na krizové řízení a restrukturalizační projekty. Celou svou kariéru spojil s výrobními podniky v oblasti strojírenství, hutnictví a výroby plastů. V posledních letech řídil záchranu společností Vítkovice Gearworks a.s. a SKD Bojkovice s.r.o. V rámci projektu zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a postakviziční fúze řídi společnosti IPG Plasty s.r.o. a PF Plasty s.r.o.

Karel Bureš

Karel Bureš je řídícím partnerem poradenské firmy CORPIN a.s., která zastupuje zájmy Rothschild & Co v ČR a SR. Je rovněž Cross-Border Business Development Consultant EBRD pro ČR. V minulosti mimo jiné vedl Českou exportní banku a pracoval téměř patnáct let na exekutivních funkcích v HSBC Russia, HSBC Slovakia a HSBC ČR. Jeho zkušenosti vycházejí z investičního bankovnictví, kapitálových trhů, mezinárodního korporátního bankovnictví včetně restrukturalizačních řešení v různých jurisdikcích. Je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní, oboru ekonomika a řízení.

Tomáš Brožek

Tomáš Brožek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a oboru International Business Law na Central European University v Budapešti. Oblasti insolvenčního práva se věnuje od počátku své profesní kariéry, kde měl možnost působit v rámci předních advokátních kanceláří Baker McKenzie a Dentons Europe v Praze. Aktuálně Tomáš působí jako seniorní advokát v pražské advokátní kanceláři Deloitte Legal, kde spolu-vede tým Restrukturalizací a insolvencí, v rámci něhož se zaměřuje především na zastupování klientů v průběhu korporačních insolvenčních řízení, spory související s insolvenčním řízením a právní aspekty krizového financování. Tomáš je spoluautorem každoroční publikace Restructuring review, publikované vydavatelstvím The Law Reviews, kde vede tým autorů, pokrývající Českou republiku.

Martin Froněk

Martin Froněk je lokálním partnerem v pražské pobočce advokátní kanceláře White&Case s více než 10 lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má zkušenosti se zastupováním věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních i mimosoudních restrukturalizacích. Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů. Rovněž pravidelně zastupuje finanční instituce jako poškozené strany v trestních řízeních, věnuje se i obhajobě právnických osob. V roce 2011 získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2015 rovněž získal titul doktora práv. Martin přednáší na Vysoké škole ekonomické v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Daniel Hříbal

Daniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers, má na starosti řízení společnosti, její rozvoj a strategické směrování. Daniel je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení. Z pozice top managementu byl odpovědný i za systémové a rozvojové projekty v rámci banky a její skupiny. Daniel je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Ivan Chalupa

Ivan Chalupa je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokátem trvale spolupracujícím s českou pobočkou mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Vedle insolvenčního práva se zaměřuje především na korporátní právo a spory před českými soudy. V rámci své advokátní praxe se účastnil řady významných insolvenčních řízení, ve kterých hájil zájmy bankovních i nebankovních věřitelů. Ivan externě přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a je spoluautorem série právnických učebnic Základy soukromého práva vydávané nakladatelstvím C. H. Beck.

Jan Kubálek

JUDr. Jan Kubálek, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Titul Ph.D. získal po absolvování doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2010 působí jako samostatný advokát a jako insolvenční správce. Je držitelem zvláštního povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů investičních společností, fondů kolektivního investování s právní osobností a hlavních administrátorů, vedeném Českou národní bankou. Specializuje se zejména na insolvenční právo a korporátní právo. Je členem odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Dále je členem katedry regionálního managementu a práva na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Lee Louda

Lee Louda je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl licencovaným burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 obdržel v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium. V současnosti vede akademické pracoviště Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE. Od roku 2019 člen expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k transpozici směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a k přípravě zákonů Lex Covid I a Lex Covid II.

Jan Mašek

Jan Mašek je seniorním společníkem kanceláře insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER. Ve společnosti má na starosti řízení oddělení významných kauz. V průběhu své téměř 10 leté insolvenční praxe pracoval na řadě významných insolvenčních případů jak s českým, tak mezinárodním prvkem. Insolvenčnímu právu se věnuje rovněž v rámci výkonu advokacie.

V poslední době je nebo byl zapojen například do projektů insolvenčních řízení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s., hmotněprávní opatrovnictví Podřípská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. Byl rovněž členem představenstva strojírensko-metalurgické společnosti UNEX, a. s.

Jan absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je členem České advokátní komory a insolvenčním správcem.

Lukáš Mikeska

Lukáš Mikeska je ředitelem v týmu Strategií a Transakcí, se specializací na restrukturalizace a korporátní finance v pražské pobočce EY. Lukáš je součástí týmu Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě pro projekty v České Republice, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má více než 18 let zkušeností z různých rolí jak v oblastí financí, tak práva. Nejdříve se zabýval korporátním pravém mimo jiné jako advokát ve společnosti Clifford Chance LLP. Dále působil v kreditním oddělení společnosti Citibank Europe plc , kde se zabýval řešením problémových expozic banky, restrukturalizacemi úvěrů a jejich vymáháním. V poslední době Lukáš pomáhá klientům ve vztahu s bankami, jak již při potřebě nového kapitálu, tak při řešení krizových situacích. Lukáš je kvalifikovaným advokátem v České advokátní komoře. Dále vystudoval MBA na Cranfield School of Management ve Velké Británii.

Radovan Pala

Radovan Pala je od roku 2004 zakladajúci partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave a je poradcom Prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej pre právo a spravodlivosť. Doktorát získal na PF UK v Bratislave za prácu týkajúcu sa ochrany veriteľov pri cezhraničných zlúčeniach. Je spoluautorom Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku vydaného vo vydavateľstve Wolters Kluwer (kapitoly: zákaz vrátenia vkladov, spoločnosť v kríze, zrušenie spoločnosti, s.r.o., akciové spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie). Ako tvorca participoval na novele Obchodného zákonníka, ktorá od roku 2017 zaviedla do slovenskej korporátnej praxe novú právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie, ako aj na novele, ktorá obmedzila prax obchádzania štandardných spôsobov zániku obchodných spoločností (zlúčenie, zrušenie spoločností bez právneho nástupcu a likvidácie, využívanie „bielych koní“ pri prepisoch spoločností). V súčasnosti je členom projektového tímu, ktorý úzko spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR na príprave reformy insolvenčného práva a osobitne na zákone o preventívnych reštrukturalizáciách.

David Plch

David Plch je vedoucím bankovní praxe White & Case pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Zaměřuje se na financování růstových projektů a akvizic pro společnosti a investory z České republiky a středoevropského regionu a mezinárodní transformační projekty ve finančním sektoru. Vedle toho se v oblasti finančních restrukturalizací a insolvencí specializuje na řešení finančních problémů firem prostřednictvím procesů směřujících k zachování provozuschopnosti firmy a maximalizaci hodnoty pro zúčastněné strany. Během posledních dvaceti let se podílel mnoha významných transakcích ve výše uvedených oblastech v Evropě, Africe, Asii a během působené v newyorské centrále firmy i ve Spojených státech.

David byl Právním rádcem zvolen „Inovativním právníkem” roku 2017, v roce 2018 byl mezinárodní publikací Legal 500 jmenovaný do „Síně slávy“ za oblast financování („The Legal 500 Hall of Fame“) jako jediný právník z České republiky a v letošním roce obdržel od rektora Masarykovy univerzity medaili za přínos v oblasti vzdělávání, vědy, společenské relevance a reprezentace univerzity. David je místopředsedou české pobočky Turnaround Management Association.

Pavel Procházka

Pavel Procházka řídí Útvar oceňování a vymáhání aktiv v Komerční bance. Většinu svého profesního života se věnuje oblasti restrukturalizace firem a insolvencím. Během své bankovní praxe spolupracoval na úspěšném řešení celé řady korporátních restrukturalizací a podílel se i na řešení úpadků patřících svou velikostí mezi největší na trhu. Pavel Procházka má předchozí zkušenosti i i z manažerských pozic ve firemní sféře a z oblasti poradenských služeb. Věnoval se i problematice private equity a venture kapitálu. Je členem TMA.

Tomáš Richter

Tomáš Richter je advokát v advokátní kanceláři JŠK Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Miroslav Singer

binary comment

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze) pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Během let 1991–1995 pracoval jako výzkumník a přednášející, později jako zástupce ředitele pro výzkum v Národohospodářském ústavu AV ČR a v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 Miroslav Singer nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holdingu. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank.

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR.

Radim Škarpa

Radim Škarpa je ředitelem v oddělení restrukturalizací (BRS) v PwC, které se zaměřuje na poskytování poradenských služeb nejen společnostem v potížích, ale i insolvenčním správcům nebo věřitelům.

Poskytování poradenství se Radim věnuje od ukončení studia na VŠE v Praze 2006. Radim má zkušenosti z projektů v oblasti zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a interního auditu. Nejvíce zkušeností má ale s projekty restrukturalizací společností a s insolvenčními projekty a to jak na straně dlužníků, tak na straně insolvenčních správců. Radim realizoval projekty v celé řadě odvětví včetně chemického a těžebního průmyslu, lesnictví nebo strojírenství. Mimo Českou republiku se podílel i na projektech ve Slovinsku.

Radim je členem Turnaround Management Association v České republice.

Marie Talašová

Marie je členkou pražské skupiny právníků White & Case se specializací na soudní spory, arbitráže a mezinárodní právo. Před svým nástupem do White & Case v říjnu 2018 zastávala funkci ředitelky odboru Mezinárodních právních služeb Ministerstva financí ČR, kde vedla tým, který zastupoval Českou republiku ve více než dvaceti mezinárodních investičních rozhodčích řízeních. Ještě než začala Marie pracovat pro státní sektor, působila řadu let v advokacii v USA, kde se věnovala mezinárodním sporům a hromadným žalobám a absolvovala stáž u Mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži.

Jiří Tomola

Jiří Tomola je partnerem a spolu vedoucím týmu pro bankovnictví a financování a vedoucím týmu restrukturalizací a insolvencí pražské kanceláře Dentons. Ve své více než 13 leté praxi v advokacii se Jiří zaměřuje na bankovnictví a financování, insolvence, finanční restrukturalizace a právní služby pro finanční instituce. Jiří pracoval na řadě významných insolvenčních kauz ve střední a východní Evropě. V některých z těchto insolvenčních řízení byly poprvé před českými soudy úspěšně obhajovány a obhájeny koncepty syndikovaných úvěrů a postavení agenta pro zajištění (včetně ujednání o paralelním dluhu a věřitelské solidaritě). Jiří absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získal magisterský titul. Od roku 2006 je členem ČAK. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Jan Vitáček

Jan Vitáček se již od roku 1998 zabývá problematikou podnikových restrukturalizací, insolvenčních procesů a řešení ohrožených pohledávek na různých pozicích v rámci korporátního bankovnictví. Od roku 2011 působí na pozici Ředitele útvaru korporátních ohrožených pohledávek a restrukturalizací v Československé obchodní bance. Je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomika. Jako zástupce ČSOB je členem Komise pro Workout při České bankovní asociaci.

Ondřej Zezulka

Ondřej Zezulka působí jako vrchní ministerský rada odboru legislativního na Ministerstvu spravedlnosti od roku 2015. Absolvent magisterského i doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své legislativní praxi a publikační činnosti se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva, aktuálně návrhem zákona o preventivní restrukturalizaci. Od roku 2017 je národním expertem v insolvenční pracovní skupině Rady EU. Byl členem autorských kolektivů u komentářů k zákonu o insolvenčních správcích (2018), insolvenčnímu zákonu (2019) a lex covid (2020). Nyní působí jako interní doktorand a vyučující na katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE. Člen TMA od roku 2021.

David Zlámal

David Zlámal je Partnerem týmu Kapitálového a dluhového poradenství v pražské pobočce EY. David vede tým Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě a řídí projekty v České Republice, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má více než 15 let zkušeností s poradenstvím pro společnosti při přípravě nezávislých posouzení finančních plánů, studií proveditelnosti, komerčních analýz, strukturování kapitálu, získávání bankovního a dluhopisového financování, finančního modelování a projektového financování.

David je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy kde vystudoval obor Finance a bankovnictví. Dále také studoval na Universite Dauphine v Paříži a je také držitelem titulu CFA, hovoří plynně anglicky a francouzsky.