Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 9. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2021, která se uskutečnila 2. listopadu 2021 v prostorách České národní banky.

Těší nás Váš zájem o konferenci, letos jsme opět naplnili kapacitu a konference se zúčastnilo na 220 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, ekonomických poradců, insolvenčních správců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnila také řada studentů vedlejší specializace Turnaround Management.

Tisková zpráva