Dalo se to čekat?!

9. ročník Restrukturalizačního fóra

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy, finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají.

Cílem konference je:

  • představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe
  • zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany
  • zabývat se aktuálními tématy – koronavirová krize – jaká byla očekávání a jaká byla realita? Jak se vyvíjí česká implementace restrukturalizační směrnice EU 2019/1023? Dozvíte se pohled z ČR a SR.
  • podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Pozvánka ke stažení