Přednášející

Jan Andruško

Andrusko_JanJan Andruško je partnerem pražské kanceláře a vedoucím praxe pro oblast telekomunikací, médií a technologií pro region střední a východní Evropy. V posledních dvaceti letech poskytoval právní poradenství předním mezinárodním i domácím investorům a společnostem působícím v oblasti telekomunikací, médií, energetiky a potravinářského průmyslu v rámci významných přeshraničních i tuzemských transakcí. Hlavní projekty, na kterých se Jan Andruško v průběhu své praxe podílel, zahrnují mj. poradenství společnosti Central European Media Enterprises (CME) při akvizici TV Nova od skupiny PPF. Následně po akvizici TV Nova ze strany CME pracoval jako hlavní externí právní poradce této společnosti a v roce 2010 byl jmenován do funkce generálního ředitele. Koncem roku 2013 se navrátil ke své právní praxi.

Jindřich Arabasz

Arabasz_Jindrich

Jindřich Arabasz působí ve finanční praxi pražské kanceláře Clifford Chance od roku 2005. Zaměřuje se na oblast zajištěného financování, restrukturalizace a insolvence a související spornou agendu. Ve všech těchto oblastech je renomovanými zahraničními právními žebříčky řazen mezi špičkové odborníky. Od roku 2016 je zodpovědný za vedení insolvenční a litigační praxe pražské kanceláře Clifford Chance. Jindřich Arabasz je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Jan Attl

Jan Attl je jednatelem a ředitelem znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o. Byl dlouholetým ředitel odboru oceňování v České konsolidační agentuře a poté spolumajitel a expert působící ve znaleckém ústavu. Má bohaté zkušenosti s oceňováním majetku (obchodní závody, majetkové účasti, pohledávky, věci nemovité, cenné papíry), dále s finančními analýzami a s hodnocením investičních projektů. Je spoluautorem publikace „Posudek znalce a podnik“ z nakladatelství C. H. Beck. Vystudoval mechanizační fakultu České zemědělské univerzity v Praze, Vysokou školu ekonomickou v Praze a A&W Business School. Jan Attl byl jmenován Krajským soudem v Praze znalcem pro obory ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniku. Od roku 2013 držitel Certifikátu odhadce majetku pro oceňování nemovitostí.

Vít Buchta

Buchta_VitVít Buchta má více jak 10 let manažerské praxe, kdy působil v různých firmách v ČR, SRN a Rakousku jako jednatel a generální ředitel zahraničních společností. Své interim manažerské zkušenosti získal i z mnoha projektů v rámci celé EU. Má velmi dobré znalosti v oblasti restrukturalizace firem, strategického marketingu, mezinárodního marketingu a managementu obchodu. Je majitelem interim manažerské agentury Green plus, pro kterou pracuje v ČR i v zahraničí 10 aktivních interim manažerů. Také je majitelem Hotelu Golf Garni v Mikulově. V současnosti působí jako aktivní interim manažer v kontraktu na 6 měsíců s možností 6 měsíční opce. Vít Buchta vystudoval Podnikatelskou fakultu VUT Brno a má také doktorát z pedagogiky na Pedagogické fakultě MU Brno. Vít Buchta je přednášejícím MBA projektů na VUT Brno. Mimo jiné je i místopředsedou Regionálního klubu České manažerské asociace v Brně.

Petr Karásek

Petr_KarasekPetr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností.
V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer při restruktu- ralizacích společností ŠKODA Transportation, DISA Industries, AWELD, KORD Group, Jablonex Group a dříve působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault.

Jeho nejúspěšnějším projektem je záchrana a stabilizace tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA a příprava této společnosti pro další rozvoj. Je členem a místopředsedou České Asociace Interim Managementu a členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Eva Kislingerová

Kislingerova_EvaProf. Ing. Eva Kislingerová, CSc. vystudovala Fakultu výrobně-ekonomickou VŠE v Praze. Na Vysoké škole ekonomické v Praze pracuje od roku 1991. Na pozici vedoucí katedry podnikové ekonomiky pracovala od roku 2003 do roku 2014. V současné době působí na Fakultě podnikohospodářské, katedře strategie (dříve katedra podnikové ekonomiky) jako profesorka. Ke klíčovým tématům, která dlouhodobě tvoří střed jejího zájmu, patří podniková ekonomika, manažerské finance, oceňování podniku, rozbory výkonnosti a insolvence. Dvacet let pracovala v různých pozicích v podnikové praxi, se kterou i nadále úzce spolupracuje. Je členkou několika oborových rad doktorského studia v oboru Podniková ekonomika a management, členkou vědecké rady VŠE v Praze, Ekonomicko-správní fakulty v Brně a Ekonomické fakulty TU v Liberci. K jejím aktivitám také patřilo členství v několika redakčních radách, např. časopisu Politická ekonomie a Odhadce. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací.

Jiří Klumpar

Klumpar_Jiri

Jiří Klumpar je vedoucím pracovníkem oddělení Workout v Raiffesenbank a.s. Česká republika. Ve své předchozí pracovní praxi zastával řadu významných pozic v domácím finančním sektoru, jako např. nucený správce Agrobanky Praha a.s. v letech 1996 až 1998, místopředseda představenstva GE Capital Bank a.s. 1998 – 2004, director odpovědný za poradenské služby pro finanční instituce v PwC 2004 až 2012, generální ředitel České exportní banky 2012 až 2014.

V současné době odpovídá za správu NPL portfolia RBCZ v segmentu CORP a SME včetně restrukturalizací ve všech fázích procesu vymáhání pohledávek. Jiří je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Michal Kviečinský

Michal Kviecinsky

Michal vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a je členom ACCA. V rámci svojho štrnásťročného pôsobenia v KPMG Nemecko, Rakúsko a Slovensko riadil Michal veľké lokálne aj medzinárodné transakcie v oblasti fúzií a akvizícií.Medzi Michalových klientov patrili okrem iného Unibail-Rodamco, SAMSUNG Electronics Slovakia, Carrefour, Stredoslovenská energetika, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, BBDO, Studio Moderna, Veolia a Henkel. Michal tiež viedol vypracovanie analýz vo viacerých medzinárodných arbitrážach a bol zodpovedný za účtovné poradenstvo v PPP projekte pre VINCI Concessions. Michal v súčasnosti pôsobí ako partner v spoločnosti MiddleCap Partners, kde z pozície krízového manažéra viedol proces zákonnej aj prevádzkovej reštrukturalizácie spoločnosti Doprastav a podieľal sa na reštrukturalizácii dlhu a následnom predaji 4* hotela Falkensteiner.

Pavel Málek

Pavel Málek je státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze. V soustavě státního zastupitelství na různých stupních působí od roku 2001. Vedle specializace na hospodářskou kriminalitu, se podílí na zajišťování výkonu netrestní působnosti státního zastupitelství v poslední době zejména v oblasti insolvenčního řízení. Má za sebou více jak desetiletou praxi u Policie ČR. Od roku 2006 působí jako odborný asistent katedry Ekonomie a práva Vysoké školy Škoda Auto.  Pavel Málek je dlouholetým externím lektorem Justiční akademie České republiky, Policejní akademie ČR a rovněž se jako přednášející podílí na odborném vzdělávání členů Komory daňových poradců ČR. Ve své další odborné a publikační činnosti se věnuje převážně problematice zajišťování výnosů z trestné činnosti a opatřením proti praní špinavých peněz.

Michal Mejstřík

Mejstrik_MichalProf. Ing. Michal Mejstřík, CSc. vystudoval ekonometrii na VŠE v Praze a svá pokročilá studia završil na London School of Economics (1990-91). Od roku 1997 je profesorem bankovnictví a firemních financí Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1993-2010 jako ředitel vybudoval prestižní české universitní pracoviště – Institut ekonomických studií FSV UK. Současně je od roku 1991 předsedou představenstva poradenské firmy EEIP,a.s., která je kooperačním partnerem mnoha evropských bank v oblasti investičního bankovnictví i konzultačních společností.  Podílel se na restrukturalizaci české letecké dopravy – v letech 2009-11 předsedou dozorčí rady ČSA, od března 2011-června 2014 zastával funkci předsedy dozorčí rady Českého aeroholdigu,a.s. a zplnomocněnce MF při vyjednávání s Evropskou komisí. Vedle finančního poradenství zavedl do české legislativy zpracování studií business dopadů legislativy (RIA) a koordinoval zpracování řady studií dopadů legislativních změn na podnikání (RIA). Od 2011 je členem celosvětového vedení International Chamber of Commerce ICC World council, též je ve vedení Mezinárodní obchodní komory České republiky a od roku 2016 honorárním konzulem Koreje. Je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Magda Olyšarová

Olysarova_MagdaMagda Olyšarová působí jako advokátka v pražské kanceláři White & Case od roku 2006. Před nástupem do White & Case působila jako stážistka v Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise a v právním oddělení Československé obchodní banky, a.s. Magda Olyšarová se zaměřuje především na soutěžní právo, regulatorní otázky, právo EU a soudní spory. Magda získala magisterské vzdělání na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze (2002), na Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze (2005) a dále získala titul LL.M. na University of Chicago Law School, USA (2010).

David Plch

David PlchDavid Plch je řídícím partnerem a vedoucím skupiny právníků v pražské kanceláři se zaměřením na bankovnictví a finanční restrukturalizaci a problematiku insolvence, se specializuje na oblast financování, finanční restrukturalizace a platební neschopnosti. Pravidelně poskytuje poradenství finančním institucím a významným společnostem v souvislosti s jejich mezinárodními projekty ve střední a východní Evropě. David hrál významnou roli v několika úspěšně završených případech mimosoudních restrukturalizací; zastupoval řídící výbor prioritních věřitelů velkého českého chemického koncernu Aliachem, podílel se na několika případech restrukturalizací v oblasti projektového a exportního financování s významným mezinárodním přesahem, dále byl zapojen do komplexní reorganizace KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, a účastnil se řady projektů týkajících se prodeje nebo strukturování portfolií nekvalitních úvěrů. Tuto transakci TMA vyhlásila Nejlepší transakcí turnaround managementu za r. 2012. David je také místopředsedou české afiliace Turnaround Management Association ČR.

Roman Rais

Rais RomanRoman Rais není součástí žádné struktury. Od roku 1997 se zabývá firemní krizí, působil jako likvidátor, konkursní správce, krizový manager. Krizový management vyučoval na několika vysokých školách. Vystudoval ekonomii, management a právo.

Tomáš Richter

Tomas RichterTomáš Richter je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Ph.D. v oboru obchodní právo získal na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2002, LL.M. v oboru mezinárodní obchodní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti v roce 1996, Mgr. v oboru právo na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1994. Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Petr Smutný

Petr_SmutnyPetr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu východní a střední Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelících insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel take na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění jako Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Jiří Tomola

Tomola_JiriJiří Tomola je partnerem a spolu vedoucím týmu pro bankovnictví a financování a vedoucím týmu restrukturalizací a insolvencí pražské kanceláře Dentons. Ve své více než 13 leté praxi v advokacii se Jiří zaměřuje na bankovnictví a financování, insolvence, finanční restrukturalizace a právní služby pro finanční instituce. Jiří pracoval na řadě významných insolvenčních kauz ve střední a východní Evropě. V některých z těchto insolvenčních řízení byly poprvé před českými soudy úspěšně obhajovány a obhájeny koncepty syndikovaných úvěrů a postavení agenta pro zajištění (včetně ujednání o paralelním dluhu a věřitelské solidaritě). Jiří absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získal magisterský titul. Od roku 2006 je členem ČAK. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Michal Zahradník

Zahradnik_Michal

Michal Zahradník je vedoucím obchodního práva v kanceláři DELTA legal. Mimo  tuto oblast se věnuje především řešení sporů a insolvencím a restrukturalizacím.

Michal Zahradník má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním předních českých bank před soudy, s vymáháním tzv. non-performing loans nebo s poradenstvím jak věřitelům, tak dlužníkům při insolvenci i v před-insolvenční situaci. Má též bohaté zkušenosti v oblasti  soutěžního práva a finanční i nefinanční regulace, např. s poradenstvím obchodníkům s cennými papíry, v oblasti P2P apod. Michal je členem mezinárodní Turnaround Management Association.