Program

Čas Program
8:30 – 9:00 Registrace účastníků, snídaně
9:00 – 9:05 Úvod a představení Turnaround Management Association
Petr Smutný – předseda TMA
David Plch – místopředseda TMA
9:05 – 9:30 Makroekonomický úvod
Miroslav Singer (CERGE-NHÚ, VŠE) prezentace
9:30 – 9:50 Vstup státu do záchrany ČSA z pohledu pravidel EU
Magda Olyšarová (White&Case)
Michal Mejstřík (EEIP) prezentace
9:50 – 10:45 Jak využívat interim manažery
Vít Buchta (Green plus, s.r.o.)
Petr Karásek (Ascalae) prezentace
Jiří Klumpar (Raiffeisenbank)
Michal Kviečinský (MiddleCap)
Michal Zahradník (Delta Legal)
Moderuje Petr Smutný (PwC)
10:45 – 11:15 Přestávka
11:15 – 11:45 Problém jménem ELMA-THERM
jeho vznik, důsledky a možná řešení
Jindřich Arabasz (Clifford Chance)
Tomáš Richter (Clifford Chance) prezentace
11:45– 12:15 Problémy oceňování v rámci insolvenčních řízení
Jan Attl (Equity Solutions Appraisals s.r.o. – znalecký ústav)
Radim Baše (Deloitte)
Jan Hrazdíra (HKDW Legal) prezentace
12:15– 12:30 Role státního zastupitelství v insolvenčních řízeních
Pavel Málek (Vrchní státní zastupitelství v Praze) prezentace
12:30 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:15 Výsledky výzkumu insolvence na VŠE
v letech 2008 až 2015
Eva Kislingerová prezentace
14:15 – 14:35 Praktické problémy korupce
Roman Rais prezentace
14:35 – 15:20 Krizová komunikace
Jan Andruško (White&Case)
Petr Jonák (Svaz průmyslu a dopravy ČR)
Karel Samec (Svengali Communications)
Moderuje David Plch (White&Case)
15:20 – 15:45 Čas jsou peníze
Jiří Tomola (Dentons) prezentace
15:45 – 17:00 Neformální diskuse, sklenka vína