Přednášející

Milan Beněk

Milan_BenekMilan Beněk vystudoval VŠB Ostrava, fakultu strojní, po které nastoupil jako konstruktér do společnosti Vítkovice, a.s., Po nabitých zkušenostech přestoupil z pozice projektanta do ŽDB Bohumín, kde se vypracoval na funkci člena představenstva a ředitele jednoho ze závodů. Poté se vrátil zpět do Vítkovic, kde byl provozním ředitelem a pak až do roku 2008 generálním ředitelem a místopředsedou představenstva. Milan Beněk v roce 2012 odešel z manažerských funkcí a od té doby založil několik firem se zaměřením na výrobu a projektování. Je spolumajitelem společnosti Plastic Parts & Technology s.r.o.

Lubomír Civín

IMG_1914Doc. Ing. Lubomír Civín, CSc., MBA. Ekonom, absolvent VŠE, specializace zahraniční obchod v Bratislavě a Hochschule St. Gallen ve Švýcarsku. Řadu let v minulosti, ale i v současnosti působil v akademické sféře na několika veřejných i soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí jako docent, či hostující profesor oboru světová ekonomika. V současnosti přednáší na vysoké škole AMBIS v Praze a Brně.  Zabýval se i praktickou ekonomikou jako ekonomický poradce v projektech pro domácí i mezinárodní korporace a mezistátní instituce (Světová banka, Evropská komise, Program Phare), později ve vrcholných řídících funkcích podnikatelských subjektů působících v oblasti mezinárodních financí ve střední Evropě ve finanční skupině ERSTE Bank.

Iva Hovadová

Iva HovadováIva Hovadová dlouhodobě působí na manažerských pozicích zejména výrobních společností. V současnosti se zaměřuje na oblast restrukturalizací, krizového řízení, rozvoje a zlepšování výkonnosti firem jako nezávislý interim manažer a konzultant.

V minulosti dlouhodobě zastávala manažerské pozice ve společnosti KAROSA, IVECO, CNH. Podílela se jako člen vrcholového vedení na restrukturalizaci, stabilizaci a přípravě pro další rozvoj tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA. Své znalosti a bohaté zkušenosti uplatnila při dalších úspěšně realizovaných projektech Legios Loco, ESSA Czech.

Je členem výboru České asociace interim managementu.

Daniel Hříbal

Daniel HříbalDaniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers, má na starosti řízení společnosti, její rozvoj a strategické směrování. Daniel je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení. Z pozice top managementu byl odpovědný i za systémové a rozvojové projekty v rámci banky a její skupiny. Daniel je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Petr Karásek

Petr_KarasekPetr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností.

V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer při restrukturalizacích společností ŠKODA Transportation, DISA Industries, AWELD, KORD Group, Jablonex Group, ESSA Czech a dalších, dříve působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault.

Jeho nejúspěšnějším projektem je záchrana a stabilizace tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA a příprava této společnosti pro další rozvoj. Je místopředsedou České Asociace Interim Managementu, členem mezinárodní Turnaround Management Association a je aktivní ve vedení Sdružení automobilového průmyslu a v radě vlády pro Silniční provoz.

Jan Lát

Jan_LatJan Lát vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Při studiu pracoval v oborech IT (od 2001) a  Nákup (od 2003). Po ukončení studia se stal členem představenstva společnosti BENEŠ a LÁT, a.s. se zodpovědností za finanční zdroje. Od roku 2012 je jejím CFO a místopředsedou představenstva. Mezi úspěšné projekty patří např. zajištění zdrojů a realizace výstavby nového výrobního závodu v Poříčanech – výrobní kapacity pro relokaci a rozšíření výroby (2008); akvizice společnosti TTS Polak – převzetí slévárenské kapacity v Mimoni (2013) od německého vlastníka; instalace a spuštění laboratoře věnující se 3D tisku – 3D tisk kovových výrobků z práškového kovu a analýza vlastností produktů (2018).

Jan Mašek

Jan_MasekJan Mašek je seniorním společníkem kanceláře insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER. Ve společnosti má na starosti řízení oddělení významných kauz. V průběhu své téměř 10 leté insolvenční praxe pracoval na řadě významných insolvenčních případů jak s českým, tak mezinárodním prvkem. Insolvenčnímu právu se věnuje rovněž v rámci výkonu advokacie. V poslední době je nebo byl zapojen například do projektů reorganizace KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., konkurs VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s., hmotněprávní opatrovnictví Podřípská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. Je rovněž členem představenstva strojírensko-metalurgické společnosti UNEX, a. s.

Jan absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je rovněž členem České advokátní komory a spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, s. r. o.

Marek Navrátil

Marek NavratilMarek Navrátil (psycholog) je headhunter, který se specializuje na automobilový průmysl, výrobu a IT. Břitký glosátor současného HR publikoval první českou experimentální studii o vlivu Virtuální reality na psychiku jedince v roce 1997. Ve svém výzkumu agresivity a jejích psychofyziologických korelátů pracoval s detektorem lži přímo ve vězení . Akademickou dráhu poté opustil a do vrcholového managementu vstoupil v roce 2007; o čtyři roky později ukončil MBA na Notthingham Trent University prací o Byznys strategiích v prostředí učících se organizací. Už třetí dekádu svého života věnuje studiu myšlení, chování a fyziologických projevů lidí. „Lidmi jsem fascinován, neustále pozoruji, jak řeší problémy svého každodenního života, jak se vyrovnávají se změnami a jak vymýšlejí nová paradigmata svých životů.“ říká o své práci.

Radim Pařík

Radim PaříkRadim Pařík působil 14 let v mezinárodních řetězcích. Má hlubokou znalost maloobchodního prodeje (FMCG), trhu nemovitostí v CEE regionu a investic. Jeho hlavní doménou jsou strategie, řízení procesu změny a leadership. Působil v top managementu společnosti Plus-Discount [Tengelmann Group], kterou připravil na úspěšný prodej skupině Rewe za několik mld. EUR. V Lidl ČR řídil operativní provoz. Působil na na centrále společnosti Kaufland v Německu, kdy jeho regionem byla střední Evropa, odkud řídil expanzi s rozpočtem ve výši >700 mil. EUR. Následně se stal místopředsedou představenstva spol. Kaufland Polska s obratem 3,5 mld. EUR, která po letech stagnace začala pod jeho vedením generovat zisk. Poté působil jako CEO investiční skupiny, nastavil její strategii, ziskovost, investiční plán a zároveň odvrátil několik pokusů o nepřátelské převzetí dceřiných společností šikanózními insolvencemi. Nyní působí v Advisory Boardu PR PA RT NE RS Advisory Group. Aktivně se pohybuje v oblasti reorganizací a restrukturalizací firem, věnuje se nadační činnosti. Vystudoval mj. strategický management a právo na Nottingham Trent University. Hovoří česky, německy, anglicky, polsky a ovládá znakový jazyk. Rád vaří, cestuje, trénuje karate a squash.

Tomáš Pastrňák

Tomas_Pastrnak

Tomáš Pastrňák je členem výboru České asociace interim managementu. Je majitelem a jednatelem interim manažerské společnosti R.F.T. s.r.o. a spolumajitelem investiční skupiny CEDEKO CZ a.s. Spolupracovat na projektech restrukturalizace firem Olšanské papírny a.s. závod Aloisov, LIFTCOMP a.s., ACF CZ s.r.o., VÍTKOVICE a.s., Dodávky automatizace s.r.o. Je členem představenstva krajské hospodářské komory MSK a členem komise pro majetek a hospodářskou správu města Ostrava.

David Plch

David PlchDavid Plch je řídícím partnerem a vedoucím skupiny právníků pražské kanceláře White & Case se zaměřením na bankovnictví a financování, finanční restrukturalizaci a problematiku insolvence. Pravidelně poskytuje poradenství finančním institucím a významným společnostem v souvislosti s jejich mezinárodními projekty ve střední a východní Evropě.

David hrál významnou roli v několika úspěšných případech mimosoudních restrukturalizací; zastupoval například řídící výbor prioritních věřitelů velkého českého chemického koncernu Aliachem, podílel se na několika případech restrukturalizací v oblasti projektového a exportního financování s významným mezinárodním přesahem, byl zapojen do komplexní reorganizace KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, a účastnil se řady projektů týkajících se prodeje nebo strukturování portfolií nekvalitních úvěrů. V nedávné době rovněž pracoval na restrukturalizaci společnosti Motorpal, což byl první případ „přebalené“ restrukturalizace v České republice. David je místopředsedou české pobočky Turnaround Management Association ČR.

Oldřich Řeháček

Oldřich ŘeháčekOldřich Řeháček je společníkem společnosti Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která je v počtu zpracovávaných věcí jedničkou mezi insolvenčními správci. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, kde složil také státní doktorskou zkoušku. Není jen advokátem, ale rovněž insolvenčním správcem. V roce 2010 byl zapsán do zvláštní části seznamu insolvenčních správců, byl též členem Legislativní komise Akademického senátu UK v Praze a místopředsedou Rady Kolejí a menz UK v Praze. Přednášel na Právnické fakultě UK v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Vedle pravidelné přednáškové činnosti publikuje a vyjadřuje se k insolvenční problematice v odborném i denním tisku.

Jako ohlášený společník insolvenčního správce působil kupříkladu při úspěšné reorganizaci spol. Ernst Leopold s.r.o. Jako advokát zastupoval mimo jiné spol. SAZKA a.s. anebo společnosti ve skupině Veolia.

Stanislav Servus

Stanislav ServusStanislav Servus je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners, a ve své praxi se zaměřuje na oblast korporátních projektů, M&A, vytváření společných podniků, soutěžního práva a transakcí v oblasti nemovitostí.

Stanislav se dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, problematice nástupnictví i problematice tzv. family business governance. Na dané téma pravidelně publikuje v českých médiích a přednáší. Stanislav je absolventem speciálního vzdělávacího programu organizace Family Firm Institute (jejímž je členem).

Stanislav je členem Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze a spoluautorem knihy Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání.

Stanislav Servus absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduálně studoval na univerzitě v Regensburgu ve Spolkové republice Německo (LL.M.).

Petr Smutný

Petr_SmutnýPetr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Libor Suchánek

Libor_SuchánekLibor Suchánek je majitelem firmy Sulko Zábřeh, která vyrábí a dodává otvorové výplně pro tuzemsko i export do EU a Švýcarska. Firmu založil v roce 1993 a v roce 2009 ji začal předávat nejstaršímu synovi. To se nezdařilo, syn odešel do manažerské pozice do jiné firmy. Po dvou letech v listopadu 2016 se syn vrátil, firmu restrukturalizoval a nyní je jediným jednatelem. O svých zkušenostech s předáváním řízení a majetku další generaci přednáší na VŠE a na Kulatých stolech AMSP. Libor Suchánek má 61 let, vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze, je ženatý a má tři děti.

Zdeněk Šmejkal

Zdenek_SmejkalZdeněk Šmejkal je investor a spolumajitel investiční společnosti M.L.Moran. Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a MBA program Nottingham Trent University. Působil např. jako krizový manažer na pozici místopředsedy představenstva Vítkovice, a.s. (r. 2000) zodpovědného za finanční restrukturalizaci, podílel se na záchraně Českých Aerolinií z pozice člena dozorčí rady nebo na záchraně Technistone z pozice CEO a spolumajitele. Dále působil v řadě společností ve vlastnictví M.L.Moran. Byl členem Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci úpadkového práva a podílel se na současné podobě úpadkového zákona – její reorganizační části. Úspěšně provedl reorganizaci ve Vítkovice, a.s. (doposud jedna z největších reorganizací ve střední a východní Evropě) a reorganizaci v Technistone, a.s. (jedna z nejrychlejších). Je autorem systému tollingového financování. Mezi jeho záliby patří lyžování, freeride, skialp, horské ultramaratony, yachting, tenis a aplikace Industry 4.0 do průmyslových firem.

Jan Vejmělek

Jan VejmělekJan Vejmělek je od prosince 2010 hlavním ekonomem Komerční banky. Od roku 2002 zastává pozici vedoucího odboru Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví Komerční banky, kde má na starosti tým ekonomických analytiků zaměřujících se na makroekonomickou analýzu českého hospodářství a analýzu jednotlivých segmentů finančního trhu (devizový trh, peněžní trh, trh úrokových sazeb a dluhopisů, akciový trh). Problematikou makroekonomické analýzy a finančními trhy se v Komerční bance zabývá od svého nástupu v roce 1998.

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku). V roce 2003 dokončil na téže fakultě doktorské postgraduální studium v oboru Hospodářská politika a správa, specializaci Finance. V letech 2004 až 2006 absolvoval distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA). Jan Vejmělek působí jako odborný asistent na Katedře měnové teorie a politiky Fakulty Financí a účetnictví VŠE v Praze.

Výherní tým oceněný Cenou TMA 2018

tymAlexandr Potůček, Filip Sýkora a Tereza Voráčková jsou studenti magisterských oborů VŠE v Praze. Společně je pojí studium vedlejší specializace Turnaround management Fakulty podnikohospodářské.

Alexandr studuje Finance a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví. Vedle toho v současnosti působí v oblasti financování ve společnosti Energetický a průmyslový holding.

Filip je studentem Managementu na Fakultě podnikohospodářské. Mimo to má více jak čtyřleté zkušenosti v Management Consultingu v KPMG, kde se věnuje především oblasti digitálních transformací, řízení rizik a komerčnímu due diligence u velkých transakcí.

Tereza studuje Finance na Fakultě financí a účetnictví. Nyní působí v oboru podnikových financí a restrukturalizací v Deloitte. Dříve se věnovala oblasti řízení leasingových a úvěrových rizik ve skupině UniCredit a v Raiffeisenbank.