Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 7. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2018, která se uskutečnila 6. listopadu 2018 v prostorách České národní banky.

Těší nás stoupající zájem o konferenci, letos se zúčastnilo na 250 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, ekonomických poradců, insolvenčních správců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnila také řada studentů vedlejší specializace Turnaround Management.

Přečtěte si tiskovou zprávu