Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 8. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2019, která se uskutečnila 5. listopadu 2019 v prostorách České národní banky.
Těší nás stoupající zájem o konferenci, letos jsme opět naplnili kapacitu a konference se zúčastnilo na 250 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, ekonomických poradců, insolvenčních správců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnila také řada studentů vedlejší specializace Turnaround Management.