Přednášející

Miroslav Gálus

galus-miroslavMiroslav Gálus je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě. Během svého vysokoškolského studia a po jeho ukončení pracoval v bankovnictví. V rámci své 20leté bankovní kariéry zastával několik manažerských pozic v rámci risk managementu skupiny UniCredit. Do roku 2012 zastával pozici ředitele schvalování úvěrů UniCredit Bank Slovensko. Od roku 2014 působí jako ředitel úseku Credit Operations spojené UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Je zodpovědný i za odbory Restructuring a Workout v České republice a na Slovensku.

Helena Horová

horova-helenaHelena Horová, absolvent VŠE, fakulta finančního řízení a Právnické fakulty. Řadu let působila v akademické sféře. Je společníkem advokátní kanceláře H.H. Legal, s.r.o. a členem Komory daňových poradců. V Komoře daňových poradců spoluzaložila sekci insolvencí, kterou od její založení vedla. Přednáší zejména v oboru daňové právo a insolvence. V rámci své praxe se podílela na řadě významných insolvenčních řízení a restrukturalizačních projektů. Aktuálně při výkonu advokacie poskytuje poradenství v rámci krizového řízení podniků, a to zejména v oblasti preventivních opatření a odvracení úpadkové situace. Helena publikuje v odborných časopisech a podílí se na dalším vzdělávání insolvenčních správců a daňových poradců.

Petr Karásek

Petr_KarasekPetr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností.

V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer při restrukturalizacích společností ŠKODA Transportation, DISA Industries, AWELD, KORD Group, Jablonex Group, ESSA Czech a dalších, dříve působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault.

Jeho nejúspěšnějším projektem je záchrana a stabilizace tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA a příprava této společnosti pro další rozvoj. Je místopředsedou České Asociace Interim Managementu, členem mezinárodní Turnaround Management Association a je aktivní ve vedení Sdružení automobilového průmyslu a v radě vlády pro Silniční provoz.

Galina Kočendová

Kocendova_GalinaGalina Kočendová vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické Praha. Větší část kariéry působila ve středním a vyšším managementu společností jak v ČR, tak v USA (Gulf Pacific Rice co. Inc.), kde měla na starosti export. Po absolvování MBA programu na Masarykově ústavu vyšších studií a Sheffield Hallam University se několik let věnovala školení manažerských dovedností. V roce 2013 nastoupila do Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., kde v současné době působí jako zástupce ředitele odboru likvidace a vymáhání pohledávek a zodpovídá za agendu vymáhání pohledávek.

Lukáš Lhoták

Lhotak_LukasLukáš Lhoták absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha obor ekonomika a řízení. Tématem řešení pohledávek, insolvencí a restrukturalizací se zabývá od roku 2001, kdy stál u založení společnosti HS Inkaso, která se specializovala na správu velkých souborů pohledávek z leasingových smluv. V roce 2010 nastoupil do funkce Head of Workout ve společnosti W.A.G. payment solution, kde vybudoval oddělení řešící pohledávky z tankovacích karet EW v celé střední a východní Evropě a v Turecku. Od roku 2015 působí v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., kde má na starosti řešení velkých exportních uvěrových případů v Rusku, Polsku a ostatních zemích bývalého SSSR a například i v Gabunu. Členem TMA je od roku 2018.

Jan Mašek

Jan_MasekJan Mašek je seniorním společníkem kanceláře insolvenčního správce Administrace insolvencí CITY TOWER. Ve společnosti má na starosti řízení oddělení významných kauz. V průběhu své téměř 10 leté insolvenční praxe pracoval na řadě významných insolvenčních případů jak s českým, tak mezinárodním prvkem. Insolvenčnímu právu se věnuje rovněž v rámci výkonu advokacie.

V poslední době je nebo byl zapojen například do projektů insolvenčních řízení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s., hmotněprávní opatrovnictví Podřípská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. Byl rovněž členem představenstva strojírensko-metalurgické společnosti UNEX, a. s.
Jan absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je členem České advokátní komory a insolvenčním správcem.

Monika Novotná

Novotna_MonikaJUDr. Monika Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celý svůj profesní život působí v advokacii. Od roku 1993 spolupracuje s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner. Ve své profesi se věnuje zejména právu daňovému, obchodnímu a občanskému. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva PF UK. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací, z poslední doby je např. publikace Daňové řízení nebo komentář Zákon o dani z nemovitých věcí. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finančního práva. V roce 2017 byla zvolena členkou představenstva České advokátní komory, od r. 2019 je její místopředsedkyní. Působí i jako zkušební komisař pro advokátní zkoušky v oboru obchodního práva a jako člen kárného senátu Nejvyššího správního soudu.

Pavel Odstrčil

odstrcil-pavelPavel Odstrčil je absolventem právnické fakulty UK, po jejímž absolvování zastával funkce ve státní správě, především pak ve spojitosti s předsednictvím ČR v Radě EU, kde v roce 2009 za české předsednictví spolupředsedal pracovní skupině k elektronizaci justice v gesci Ministerstva spravedlnosti. Následně sbíral zkušenosti jako advokátní koncipient a působil v oblasti vymáhání korporátních pohledávek. Od roku 2014 působí ve Škoda Auto a.s. jako Supply chain risk manager v oblasti Nákupu. Z titulu své pracovní pozice se podílel a podílí na řešení případů dodavatelských krizí a insolvencí napříč evropskými jurisdikcemi a to jak z pohledu ŠA, tak z pohledu koncernu VW. Kromě toho expertně působí v oblasti monitoringu a zajišťování udržitelnosti v automotive dodavatelských řetězcích.

Zdeněk Petzl

výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu
Petzl_ZdenekZdeněk Petzl působí od roku 2016 jako výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu, kde aktivně hájí zájmy členských firem a podílí se na tvorbě programů a politiky podporující automobilový průmysl, nejvýznamnějšího průmyslového odvětví v České republice.

Ze svého předchozího diplomatického působení na Ministerstvu zahraničních věcí ČR si přináší znalost fungování státní správy, porozumění evropského práva a zvládání legislativních postupů v Praze i v Bruselu. Na pozici vedoucího právníka v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU a právního poradce velvyslance pro otázky vnitřního trhu při Stálém zastoupení ČR při EU také získal cenné zkušenosti s vedením a organizací práce týmu právníků. Zdeněk Petzl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval postgraduální studium evropského práva se zaměřením na vnitřní trh na Technické univerzitě v Drážďanech.

David Plch

David PlchDavid Plch je vedoucím bankovní praxe White & Case pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Zaměřuje se na financování růstových projektů a akvizic pro společnosti a investory z České republiky a středoevropského regionu a mezinárodní transformační projekty ve finančním sektoru. Vedle toho se v oblasti finančních restrukturalizací a insolvencí specializuje na řešení finančních problémů firem prostřednictvím procesů směřujících k zachování provozuschopnosti firmy a maximalizaci hodnoty pro zúčastněné strany. Během posledních dvaceti let se podílel mnoha významných transakcích ve výše uvedených oblastech v Evropě, Africe, Asii a během působené v newyorské centrále firmy i ve Spojených státech.

David byl Právním rádcem zvolen „Inovativním právníkem” roku 2017, v roce 2018 byl mezinárodní publikací Legal 500 jmenovaný do „Síně slávy“ za oblast financování („The Legal 500 Hall of Fame“) jako jediný právník z České republiky a v letošním roce obdržel od rektora Masarykovy univerzity medaili za přínos v oblasti vzdělávání, vědy, společenské relevance a reprezentace univerzity. David je místopředsedou české pobočky Turnaround Management Association.

Pavel Procházka

Prochazka_PavelPavel Procházka řídí Útvar oceňování a vymáhání aktiv v Komerční bance. Většinu svého profesního života se věnuje oblasti restrukturalizace firem a insolvencím. Během své bankovní praxe spolupracoval na úspěšném řešení celé řady korporátních restrukturalizací a podílel se i na řešení úpadků patřících svou velikostí mezi největší na trhu. Pavel Procházka má předchozí zkušenosti i i z manažerských pozic ve firemní sféře a z oblasti poradenských služeb. Věnoval se i problematice private equity a venture kapitálu. Je členem TMA.

Tomáš Richter

Tomas RichterTomáš Richter je advokát / Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem The Conference of European Restructuring and Insolvency Law. Od roku 2004 je rozhodcem.

Tomáš Rychlý

Rychly_TomasTomáš Rychlý vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval krátkou dobu během studia a po studiu jako novinář. Od roku 1997 působil jako advokátní koncipient a od roku 2000 jako advokát. Pracoval pro mezinárodní advokátní kanceláře (Allen & Overy, Clifford Chance) a českou advokátní kancelář (Vyskočil, Krošlák & spol.). Od roku 2011 byl partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss. Specializoval se zejména na energetiku a další regulovaná odvětví (vodárenství a farmacie). Ve Wolf Theiss byl členem pracovní skupiny pro projekty (Practice Group Projects) a partnerem, koordinujícím získávání frankofonní klientely a rozvíjení vztahů s francouzskými advokátními kancelářemi. Vyučoval mnoho let teorii práva – nejprve v letech 1996 až 1998 na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, později na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Jakub Seidler

Seidler_JakubJakub Seidler zastává od roku 2014 pozici hlavního ekonoma ING Bank v České republice. Jeho hlavní činností je příprava makroekonomických analýz a prognóz pro ČR a výhledy pro měnovou a fiskální politiku ČR. Jakub Seidler odstartoval svou kariéru v roce 2008 nástupem do ČNB, kde působil v odboru finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability a makroobezřetnostní politiky. Jakub Seidler absolvoval studium ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze, kde také získal titul PhD. A Od letošního roku působí také jako zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz Ministerstva financí.

Jaroslav Schönfeld

schonfeld-jaroslavJaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Petr Smutný

Petr_SmutnýPetr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Petr Sprinz

sprinz-petrPetr Sprinz je partnerem advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS za oblast restrukturalizací a insolvencí, bankovnictví a zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix vydávaným INSOL Europe, členem INSOL International E-News Update Committee a členem redakční rady časopisu Komorní listy Exekutorské komory ČR. V rámci pracovní komise Ministerstva spravedlnosti se podílí mimo jiné na implementaci směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Je členem Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. Je též rozhodcem.

Thomas Steinberger

steinberger-thomasThomas has more than 20 years of experience in industry (construction, automotive) and advisory. Additionally he has broad experience in the execution of complex advisory projects in medium-sized and listed enterprises. For more than a decade Thomas specialized in distressed supplier situations in the automotive industry.

Since 2005 Thomas is working in the Business Recovery Services Team at PwC. Since 2009 he leads the Munich office in the area of restructuring advisory as a partner. Thomas holds degrees in electrical engineering (Dipl.Ing.) and business administration (MBA Berkeley).

Currently Thomas leads PwC Europe’s Automotive Transactions and Restructuring practice.

Radim Škarpa

Skarpa_RadimRadim Škarpa se v rámci své spolupráce s oddělením restrukturalizací (BRS) v PwC zaměřuje na poskytování poradenských služeb nejen společnostem v potížích, ale i insolvenčním správcům nebo věřitelům.

Poskytování poradenství se Radim věnuje od ukončení studia na VŠE v Praze 2006. Radim má zkušenosti z projektů v oblasti zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a interního auditu. Nejvíce zkušeností má ale s projekty restrukturalizací společností a s insolvenčními projekty a to jak na straně dlužníků, tak na straně insolvenčních správců. Radim realizoval projekty v celé řadě odvětví včetně chemického a těžebního průmyslu, lesnictví nebo strojírenství. Mimo Českou republiku se podílel i na projektech ve Slovinsku.

Radim je členem Turnaround Management Association v České republice.

Jan Vitáček

jvJan Vitáček se již od roku 1998 zabývá problematikou podnikových restrukturalizací, insolvenčních procesů a řešení ohrožených pohledávek na různých pozicích v rámci korporátního bankovnictví. Od roku 2011 působí na pozici Ředitele útvaru korporátních ohrožených pohledávek a restrukturalizací v Československé obchodní bance. Je absolventem VŠE v Praze, oboru podniková ekonomika. Jako zástupce ČSOB je členem Komise pro Workout při České bankovní asociaci.

Klára Vítková

Vítková KláraKlára Vítková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vystudovala také Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde pokračuje v postgraduálním studiu a vyučuje. Na Ministerstvu spravedlnosti působí od roku 2017, aktuálně v pozici zástupce vedoucího oddělení insolvenčního, které se zaměřuje na analýzy insolvenčních řízení. Byla jedním z národních expertů, kteří se v rámci pracovní skupiny Rady EU podíleli na přípravě nové směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorkou odborných článků z oblasti ústavního, občanského, obchodního a insolvenčního práva.

Ondřej Zezulka

Zezulka_OndrejOndřej Zezulka absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v doktorském studiu na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své praxi se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva. Od roku 2017 působil jako národní expert v pracovní skupině Rady EU, která se zabývala přípravou nové směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorem komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního práva a civilního práva procesního.