Restrukturalizace a trendy ve střední a východní Evropě

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají.

Cílem konference je:

– představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe
– zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany
– představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv na insolvenční řízení.
– podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Akce probíhá pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera.

Kontakt pro případné dotazy:
Ludmila Barborková
konference@turnaround.cz