Přednášející

Juraj Alexander

Juraj AlexanderJuraj Alexander je advokátem na pozici counsel a jedním ze dvou vedoucích týmu pro řešení restrukturalizací, insolvencí a bankrotů pražské kanceláře Dentons. Zaměřuje se na insolvenční právo včetně jeho přeshraničních prvků, fúze, akvizice, financování a soudní spory a jako advokát běžně zastupuje banky v rámci významných insolvenčních řízení a soudních sporů. Publikoval řadu článků v oblasti insolvencí a touto oblastí se zabývá též na různých konferencích a seminářích. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy university v Brně a na Fordham University School of Law v New Yorku získal titul LL.M.

Jan Běhounek

Jan BehounekJan Běhounek se oblastí risk managementu a pohledávek zaobírá od roku 2002. V letech 2000-2008 pracoval v GE Money Bank, v roce 2003 pracoval na centrále GE Financial Services v americkém Cincinnati na oddělení Risk Management, v letech 2006-2008 pak vedl oddělení pohledávek pro skupinu GE Money v ČR i SR. V roce 2008 založil a po celou dobu řídil společnost CollectionsPro, která se zaobírala poradenstvím v oblasti řízení problémových úvěrů a později i správou pohledávek pro velké finanční instituce. Za svou historii Jan pracoval v rámci CollectionsPro na projektech v 10 evropských zemích, mezi klienty patřily společnosti ze skupin Erste, Raiffeisen, KBC, PPF, Penta, BNP Paribas, Generali a další. Se společností CollectionsPro realizoval i projekty v oblasti komunikací, veřejných služeb, či elektronických plateb. Od října letošního roku funguje Jan jako externí poradce v oblasti pohledávek. Jan vystudoval Vysokou škole ekonomickou v Praze, obor statistika a pojistná matematika.

Jiří Herczeg

Jiri HerczegJiří Herczeg je advokátem se specializací na trestní právo, ústavní právo, ochranu základních lidských práv a svobod a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Nyní působí v advokátní kanceláři White & Case na pozici counsel. V roce 2005 Jiří získal Bolzanovu cenu udělenou Rektorem Univerzity Karlovy v Praze za práci „Svoboda projevu a její meze“. Má za sebou pětiletou praxi vyšetřovatele u Policie ČR se specializací na hospodářskou kriminalitu. Od roku 2008 Jiří působí také jako docent pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Maroš Holodňák

Maros_HolodnakMaroš Holodňák je directorem v oddělení KPMG Forenzních služeb pro střední a východní Evropu. Již 15 let se Maroš zaměřuje především na vyšetřování podvodů a řízení rizik podvodů. Maroš vedl vyšetřování napříč všemi odvětvími a podnikovými procesy a byl zapojený do mnoha soudních sporů. Zároveň má Maroš zkušenosti v oblasti navrhování a implementaci kontrol, procesních a organizačních změn, a informačních systémů s cílem prevence, odhalování a snížení rizik podvodů a nesrovnalostí. Maroš pomáhá společnostem s vývojem strategie boje proti podvodům a zavedení oddělení řízení rizik podvodů. Maroš je také zodpovědný za použití specializovaných elektronických nástrojů pro analýzu dat.

Tomáš Kafka

TomasKafkaTomáš Kafka je partnerem oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY. Tomáš pravidelně přednáší pro členy Institutu členů správních orgánů a spolupodílel se na vzniku spřízněného Ethics & Compliance Officer Club (ECOC), v rámci kterého také prezentuje. Tomáš získal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s vyšetřováním podvodů, zaváděním komplexních programů prevence podvodného jednání a protikorupčními audity během práce na projektech a jejich vedení v České republice a ve střední a východní Evropě. Je Certifikovaným účetním znalcem (ACCA) a členem Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE). Vystudoval ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval s diplomovou prací na téma Praní špinavých peněz.

Axel Koch

Axel KochAxel Koch je spolumajitelem a generálním ředitelem investiční společnosti 5-Haven Holding GmbH v Německu a vlastníkem a generálním ředitelem poradenské společnosti OKA-Y Consult AG ve Švýcarsku. Axel má mnohaleté zkušenosti interim manažera, kde působil na projektech v různých odvětvích v západní, střední i východní Evropě. Ve své praxi řeší komplexní restrukturalizační projekty spojené s fúzemi a akvizicemi. Dále také poskytuje poradenské služby managamentu společností ve finančních potížích.

Martin Machoň

Martin MachonMartin Machoň je zakladatelem společnosti APS Holding a od počátku zastává posty předsedy představenstva a výkonného ředitele. Má více než dvanáctiletou zkušenost s investicemi a poradenstvím v segmentu nesplácených pohledávek. Pod jeho vedením se APS vypracovalo v regionu střední a jihovýchodní Evropy v lídra v oblastech investic, managementu a inkasa pohledávkových portfolií a nově také investic do nemovitostí. APS v současnosti spravuje aktiva v celkové hodnotě přesahující 2,9 mld EUR. Martin vede tým více než 450 profesionálů působících v České Republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Řecku. APS v rámci investičních projektů spolupracuje s řadou prestižních partnerů a institucí jako je například International Finance Corporation. APS plánuje další postupnou expanzi v regionu Evropy a především Asie. První asijskou zemí, v níž APS působí je Vietnam a své aktivity bude v následujících letech nadále rozšiřovat. Martin získal titul MBA na Rochester University of New York a v minulosti pracoval pro společnosti Societe Generale a Lucent Technologies. Ve volném čase se věnuje studiu cizích jazyků, golfu, cyklistice, hudbě a cestování.

Jana Pěchoučková

JanaPechouckovaJana Pěchoučková je senior manažerem oddělení vymáhání pohledávek v GE Money Bank. Ve stejné společnosti zastávala od roku 2001 různé pozice v oblasti interního auditu (včetně vedoucího interního auditu v letech 2004-2006) a v oddělení risk managementu. Od roku 2007 byla zodpovědná za vedení týmu řízení spotřebitelských kreditních rizik celé skupiny GE v České republice, tj. GE Money Bank, GE Money Auto a dnes již neexistující GE Money Multiservis.  Šest let řízení úvěrových rizik nakonec zúročila také jako CRO GE Money Nordic, kde měla v letech 2013-2014 na starost oddělení řízení rizik v bance se švédskou licencí, působící na 3 skandinávských trzích. Od roku 2015 působí zpět v České republice a ve své roli je zodpovědná za celou agendu spojenou s vymáháním spotřebitelských pohledávek. Jana vystudovala Univerzitu Pardubice, Ekonomicko-správní fakultu.

David Plch

David PlchDavid Plch je řídícím partnerem a vedoucím skupiny právníků v pražské kanceláři se zaměřením na bankovnictví a finanční restrukturalizaci a problematiku insolvence, se specializuje na oblast financování, finanční restrukturalizace a platební neschopnosti. Pravidelně poskytuje poradenství finančním institucím a významným společnostem v souvislosti s jejich mezinárodními projekty ve střední a východní Evropě. David hrál významnou roli v několika úspěšně završených případech mimosoudních restrukturalizací; zastupoval řídící výbor prioritních věřitelů velkého českého chemického koncernu Aliachem, podílel se na několika případech restrukturalizací v oblasti projektového a exportního financování s významným mezinárodním přesahem, dále byl zapojen do komplexní reorganizace KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, a účastnil se řady projektů týkajících se prodeje nebo strukturování portfolií nekvalitních úvěrů. Tuto transakci TMA vyhlásila Nejlepší transakcí turnaround managementu za r. 2012. David je také místopředsedou české afiliace Turnaround Management Association ČR.

Tomáš Rašovský

Tomas Rasovsky_v2Jednou z hlavních specializací advokátní kanceláře Tomáše Rašovského je vymáhání a správa větších pohledávkových celků a to ve všech fázích jejich vývoje, stejně jako s řešením právně či  věcně komplikovaných individuálních pohledávek. Kancelář je členem sdružení EuroCollectNet, jehož hlavní agendou je spolupráce při přeshraničním vymáhání pohledávek v rámci Evropy, USA, Jihoafrické republice a dalších členských zemích sdružení. Tomáš Rašovský studoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a dále Právnickou fakultu Erasmus University v Rotterdamu.

Tomáš Richter

TR photoTomáš Richter je Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze (od roku 2006) a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (od roku 2002). Ph.D. v oboru obchodní právo získal na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2002, LL.M. v oboru mezinárodní obchodní právo na Středoevropské univerzitě v Budapešti v roce 1996, Mgr. v oboru právo na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1994. Advokátem je od roku 1998, kromě Prahy praktikoval krátce v Londýně a Frankfurtu nad Mohanem. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Pro Oxford University Press spoluedituje knihy v edici The Oxford International and Comparative Insolvency Law Series.

Georg Saint-Denis

Georg Saint-DenisGeorg Saint-Denis je spolumajitelem a generálním ředitelem investiční společnosti 5-Haven Holding GmbH v Německu a generálním ředitelem společnosti Ch. Renz GmbH v Německu. Georg má rozsáhlé zkušenosti z oblasti automobilového a textilního průmyslu. Zabývá se komplexními restrukturalizacemi na všech úrovních: finanční, operační a strategické. Dále se ve své praxi věnuje fúzím a akvizicím, MBO (management buy-out) a MBI (management buy-in).

Petr Smutný

Petr SmutnyPetr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu východní a střední Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelících insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel take na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění jako Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Jiří Wallenfels

Jiri Wallenfels

Jiří Wallenfels působí od roku 2005 jako exekutorský kandidát Exekutorského úřadu v Klatovech. Předtím působil jako exekutorský kandidát Exekutorského úřadu v Plzni (2004) a jako advokátní koncipient v AK Saxinger Weber Chalupský Plzeň (2000-2003). Jiří vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.