Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 4. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2015, která se uskutečnila 9. listopadu 2015 v prostorách České národní banky pod záštitou guvernéra a člena Správní rady TMA, Miroslava Singera.

Letošní konference se zúčastnilo 150 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, insolvenčních správců, ekonomických poradců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnilo také několik studentů.

Hlavní témata letošního setkání s podtitulem Restrukturalizace a trendy ve střední a východní Evropě měla mezinárodní přesah: panelová diskuze na téma non-performing loans (nesplácených úvěrů) v Evropě a v České republice, případové studie restrukturalizací v Německu, Slovinsku a Slovensku a zkušenosti interim manažera Axela Kocha z restrukturalizacemi napříč Evropou.

Odpoledne navázala panelová diskuze s účastí zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR na téma novelizace insolvenčního zákona. Odborná část konference byla zakončena diskuzí na téma nekalých praktik a forenzních technik. Množství dotazů potvrdilo zájem odborné veřejnosti o prezentovaná témata. Na závěr byl prostor pro neformální setkání účastníků při sklence vína.