O akci

Vážení kolegové a účastníci,

rádi bychom vás informovali, že restrukturalizační fórum, které jsme společně uspořádali, již úspěšně proběhlo. Chtěli bychom poděkovat všem za váš čas, energii a aktivní účast na této důležité události.

Vaše přínosy a zapojení přispěly k bohatým diskuzím a sdílení myšlenek, což bylo klíčové pro dosažení našich společných cílů. Jsme si jisti, že společně jsme vytvořili prostředí pro smysluplné debaty a nalezení inovativních řešení.

Pro ty, kteří by rádi znovu prošli prezentacemi nebo si prohlédli fotografie z fóra, můžete najít veškerý materiál v programu a fotogalerii, které jsou k dispozici¨. Tímto způsobem můžete znovu prozkoumat klíčové momenty a sdílet tyto informace s ostatními členy týmu.

Děkujeme vám ještě jednou za vaši aktivní účast a příspěvek k úspěchu tohoto fóra. Jsme přesvědčeni, že naše společné úsilí povede k pozitivním změnám a posílení naší organizace.

TMA ČESKÁ REPUBLIKA


Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy, finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají.

Cílem konference je:

  • představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe
  • zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany
  • zabývat se aktuálními tématy – pohled na současnou ekonomickou situaci, inovativní restrukturalizační procesy
  • podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Datum konference: 14. listopadu 2023

Místo konference: Kongresové centrum ČNB, Senovážné náměstí 30, 110 00 Praha 1

Co je nového na letošní konferenci? Rádi bychom vás upozornili na speciální after party, kterou jsme pro účastníky připravili. Tato after party bude příležitostí pro uvolnění, networking a zábavu po skončení hlavního programu konference. Přinese to účastníkům další příležitost k navázání nových kontaktů a upevnění existujících vztahů.

Vaše podpora je klíčovým prvkem úspěchu naší konference, a proto vás chceme pozvat, abyste se připojili k nám na této speciální after party. Můžeme společně oslavit naši spolupráci a budoucnost našich projektů.

Datum after party: 14. listopadu 2023 od 17,30hod

Místo: Hoffa Bar, Senovážné náměstí 980, 110 00 Praha 1