Přednášející

Petr Brecík

Peter má více jak 17 let v oblasti bankovnictví a corporate work-out. Od roku 2019 působí ve společnosti Tatra banka jako vedoucí oddělení Corporate Work Out, které zastřešuje v první řadě restrukturalizace korporátních úvěrů a úvěrů realitního projektového financování. Peter dříve působil na stejné pozici v ČSOB. Peter se primárně zaměřuje na analýzy finančních modelů restrukturalizovaných firem a jejich ocenění. Peter je členem TMA Slovensko a její správní rady.

Tomáš Brožek

Tomáš je seniorní advokát v pražské pobočce advokátní kanceláře Clifford Chance, kde se zaměřuje na restrukturalizace a insolvence a související spornou a finanční agendu. Tomáš se oblasti insolvenčního práva věnuje od počátku své profesní kariéry, v rámci které měl možnost působit v předních globálních advokátních kancelářích. Tomáš se také dlouhodobě věnuje zastupování klientů v civilních sporech, daňových řízeních a rozhodčích řízeních před významnými českými i evropskými institucemi, jako jsou Rozhodčí soud při HKČR a AKČR, Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) či Mezinárodní rozhodčí soud ve Vídni (VIAC).

Ján Cifra

Ján aktuálně vede společnost Dedoles z pozice CEO. Zároveň má za sebou dlouhou kariéru v manažerských a poradenských pozicích v oblasti technologických firem, start-upů a e-commerce. Ján je bývalým generálním ředitelem WebSupportu, největší hostingové společnosti na Slovensku a bývalý managing director pro region CEE ve společnosti Loopia Group. Předtím 4 roky pracoval jako Head of Business Development pro Piano a radil různorodým start-upům a podnikatelům. Ján dříve působil také jako ředitele bankovní divize ve společnosti Axasoft a působil v nadnárodní společnosti Infineon Technologies jako developer, projektový manažer a manažer aplikačních platforem. Ján má MBA titul z Vlerick Business School a titul Mgr. v oboru Fyziky a BioFyziky na univerzitě Komenského. Ján je členem Turnaround Management Association Slovensko.

Martin Froněk

Martin Froněk je lokálním partnerem v pražské pobočce advokátní kanceláře White&Case s více než 10 lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má zkušenosti se zastupováním věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních i mimosoudních restrukturalizacích. Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů. Rovněž pravidelně zastupuje finanční instituce jako poškozené strany v trestních řízeních, věnuje se i obhajobě právnických osob. V roce 2011 získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2015 rovněž získal titul doktora práv. Martin přednáší na Vysoké škole ekonomické v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Daniel Hříbal

Daniel je partnerem TARPAN Partners. Specializuje se na oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Michal Jašek

Michal je counsel v pražské pobočce advokátní kanceláře Clifford Chance se specializací na fúze a akvizice, korporátní a obchodní právo. Jeho praxe zahrnuje různá odvětví, včetně private equity, e-commerce, TMT, technologií, maloobchodu, farmaceutického průmyslu, automobilového průmyslu, infrastruktury nebo energetiky. Michal má rovněž bohaté zkušenosti s celou řadou přeshraničních M&A transakcí podle anglického práva. Michal je aktivním členem globálních skupin Clifford Chance pro technologie, zdravotnictví, přírodní vědy a chemický průmysl a je členem CVCA, asociace zastupující zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu.

Lukáš Lhoták

Lukáš Lhoták absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha obor ekonomika a řízení. Tématem řešení pohledávek, insolvencí a restrukturalizací se zabývá od roku 2001, kdy stál u založení společnosti HS Inkaso, která se specializovala na správu velkých souborů pohledávek z leasingových smluv. V roce 2010 nastoupil do funkce Head of Workout ve společnosti W.A.G. payment solution, kde vybudoval oddělení řešící pohledávky z tankovacích karet EW v celé střední a východní Evropě a v Turecku. Od roku 2015 působí v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., kde má na starosti řešení velkých exportních uvěrových případů v Rusku, Polsku a ostatních zemích bývalého SSSR a například i v Gabunu. Členem TMA je od roku 2018.

Jiřina Lužová

Od roku 1994 se věnuje advokátní praci a následně od roku 1996 se specializovala na obor konkursního práva a od této doby vykonává činnost správce konkursní podstaty. Spolu se změnou konkursního zákona na insolvenční v roce 2009 úspěšně složila zkoušku nutnou pro výkon činnosti insolvenčního správce a v roce 2010 si vzdělání dále rozšířila o úspěšné složení zvláštní zkoušky insolvenvenčního správce.

Byla jmenována k více jak 35 konkurzům a insolvencím. Například ERB bank, a.s. v likvidaci, Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci nebo ČKD Kutná Hora, a.s.

Marek Malík

Jako partner a člen představenstva se spolupodílí na strategickém rozvoji společnosti Jet Investment, kde působí od roku 2010. Marek řídí investiční tým a jeho projekty, dále je aktivní jako člen investičního výboru. Coby člen představenstev portfoliových společností udává jejich dlouhodobou strategii. V minulosti vyhledával akvizice, řídil společnosti a jejich exity. Dříve pracoval v Bank Austria Creditanstalt nebo v Deutsche Bank Praha a Londýn, kde obchodoval na finančních trzích ve střední a východní Evropě. Marek je absolventem VUT v Brně a Nottingham Trent University.

Michal Malý

Michal Malý působí jako senior manažer ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika v oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy.

Michal má zkušenosti v poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvencí, kdy se podílel na mnoha významných projektech zahrnující mj. podporu společnostem v reorganizaci vč. přípravy reorganizačních plánů, finanční restrukturalizace, nezávislá posouzení společností, sestavování business plánů a řízení cash flow.

Michal má zkušenosti v odvětvích retailu a e-commerce, průmyslové výroby a strojírenství, chemického a těžebního průmyslu, EPC kontraktorů, dopravního a automobilového průmyslu, a to jak v Česku a na Slovensku, tak i v regionu CEE.

Michal je členem Turnaround management association jak v České republice, tak na Slovensku.

David Marek

David Marek pracuje ve společnosti Deloitte na pozici hlavního ekonoma a ředitele analytického oddělení. Dříve působil jako ekonom v České národní bance, České spořitelně a na pozici hlavního ekonoma ve společnosti Patria Finance. Je poradcem prezidenta České republiky, členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a České společnosti ekonomické.

David Marek úspěšně absolvoval doktorské studium při Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval také studijní stáž na University of Limerick v Irsku. Úspěšně dokončil také řadu odborných certifikovaných kurzů Mezinárodního měnového fondu.

David Navrátil

David Navrátil je hlavní ekonom České spořitelny. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici do České spořitelny. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom a vede Ekonomické a strategické analýzy. Zabývá se makroekonomikou, investicemi, finančními trhy a prosperitou české společnosti – je spoluautorem Indexu prosperity a finančního zdraví. Jeho komentáře můžete sledovat na Twitteru, LindkeIn, Substack. Má dvě děti a rád tráví volný čas na horách.

Tomáš Richter

Tomáš Richter je advokát v JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. v Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Jakub Seidler

Jakub Seidler absolvoval studium ekonomie na Univerzitě Karlově v Praze, kde také později získal titul PhD. Absolvoval řadu výzkumných pobytů a kurzů v zahraničí týkajících se ekonometrických metod, finanční stability a centrálního bankovnictví. Svou kariéru odstartoval v roce 2008 nástupem do ČNB, kde pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové.

Od června 2021 nastoupil na pozici hlavního ekonoma České bankovní asociace, kde se zaměřuje především na analýzy fin. sektoru a makroekonomické prognózy. Vede Makroprognostický panel ČBA a zastřešuje projekt statistik ČBA Monitor i pravidelné informace o hypotečním trhu známé pod názvem ČBA Hypomonitor. Na pozici hlavního ekonoma ČBA přešel po sedmiletém působení jako hlavní ekonom ING Bank v České republice.

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Miroslav Singer

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze), pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank. Přednáší na Vysoké škole ekonomické. Miroslav Singer získal mnoho prestižních ocenění, mezi něž například patří „Guvernér centrální banky v Evropě“ pro rok 2014.

Petr Sklenář

Hlavní ekonom J&T BANKA. Petr Sklenář pracuje v J&T Bance od roku 2011. Před tím pracoval ve společnosti ATLANTIK finanční trhy, kterou pak převzala J&T Banka. Ve financích celkově pracuje téměř 20 let.

Těžiště jeho práce leží v analýze makroekonomických dat (HDP, inflace, úrokové sazby apod.) a hodnocení vývoje na finančních trzích. Součástí jeho práce je poskytování informací a komentářů klientům, ale i široké veřejnosti. S jeho komentáři se můžete setkat v denním tisku i odborných periodikách, v televizi či rozhlase. Jeho analytické projekce jsou součástí průzkumů renomovaných agentur Reuters, Bloomberg a Consensus Forecast.  V roce 2023 obhájil ocenění Best Economic Forecaster Awards pro Českou republiku udělovanou agenturou Focus Economics.

Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor národní hospodářství. Poté dva roky působil na institutu CERGE-EI v Praze. Odborné znalosti si rozšiřoval i v rámci studia programu CFA (Level I&II).

Ve volném čase se věnuje rodině, četbě a sportu. Je ženatý a má tři děti.

Slavomír Slávik

Slavomír Slávik je vedoucím skupiny restrukturalizací a insolvencí v advokátní kanceláři Baker McKenzie. Slavomír poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvencí zahraničním i českým klientům. Slavomír poskytoval právní poradenství ve významných insolvenčních kauzách a má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v souvislosti s krizovým řízením společností, v oblasti neinsolvenčních restrukturalizací a také v oblasti M&A. Slavomír je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude) a absolvoval zahraniční studijní pobyty na kanadské McGill University a irské University College Dublin. Slavomír je členem Turnaround Management Association Česká republika.

Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Radek Urban

Radek Urban je ředitel sekce bankovních obchodů a restrukturalizace v České národní bance. Jeho profesionální kariéra je spojena s českým finančním trhem. V začátcích pracoval v SBČS a mj. se účastnil rozdělení devizových rezerv v r. 1992, změny kurzového režimu v r. 1997 a dalších pamětihodných událostí. Na začátku tohoto tisíciletí pracoval deset let ve skupině České spořitelny v oblasti správy aktiv, nejdříve v bance a pak v investiční společnosti. Tři roky byl náměstkem ministra financí pro finanční služby a od r. 2014 je opět v České národní bance. V současnosti má na starosti (1) investování devizových rezerv, (2) praktické provádění měnové politiky formou operací na úrokovém a devizovém trhu včetně řízení likvidity a povinných minimálních rezerv, (3) činnost vládního agenta na primárním i sekundárních trhu státních cenných papírů, a (4) plánování pro řešení krize pro významné české banky. Je také místopředsedou správní rady Garančního systému finančního trhu.

Petr Vostrý

Petr několik let pracoval v podnikové sféře a v praxi se věnoval revitalizaci a záchraně firem ve finančních problémech. Zkušenosti, které jako krizový manažer získal, pak opakovaně použil i ve své bankovní praxi. V České spořitelně začínal jako analytik a posléze řídil útvar risk managementu pro segment SME. Následně vedl 5 let tribe Korporátní Engagement, kde se věnoval správě klientských dat, novým produktům a péči o firemní klienty. Aktuálně působí v oblasti SME, kde vede tým obchodníků a je v každodenním styku s klienty. Petr se aktivně zapojuje i do startupové scény jak v rámci dceřiné společnosti Seed Starter ČS, tak v programu Ment2Grow. Petr je i aktivní mentor (například platforma DoToho!) a můžete ho potkat i mezi studenty na VŠE.

Michal Zahradník

Michal Zahradník je vedoucím obchodního práva v kanceláři DELTA legal. Mimo tuto oblast se věnuje především řešení sporů a insolvencím a restrukturalizacím.

Michal Zahradník má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním předních českých bank před soudy, s vymáháním tzv. non-performing loans nebo s poradenstvím jak věřitelům, tak dlužníkům při insolvenci i v před-insolvenční situaci. Má též bohaté zkušenosti v oblasti soutěžního práva a finanční i nefinanční regulace, např. s poradenstvím obchodníkům s cennými papíry, v oblasti P2P apod. Michal je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Michal Záthurecký

Michal Záthurecký je advokátem bratislavské pobočky celosvětově působící advokátní kanceláře Dentons, kde působí v rámci Banking and Finance týmu.

Michal se v praxi kromě bankovnictví a financím věnuje také insolvencím, a to poskytováním právního poradenství věřitelům, jako zástupce v insolvenčních řízeních, a také dlužníkům v úpadku.

Michal byl členem týmu v Dentons během insolvence společnosti Dedoles, který zastupoval strategického obchodního partnera, jenž byl členem věřitelského výboru jako nezabezpečený věřitel s jednou z nejvyšších přihlášených nezabezpečených pohledávek.