TMA ČR vydala stanovisko k vládním návrhům implementace evropské restrukturalizační směrnice 2019/1023 do českého práva (sněmovní tisky 371 a 372). Navrhujeme v něm osm úprav, které by dle našeho názoru nové právní úpravě prospěly.

Poznámky TMA ČR k vládnímu návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci.
Stáhnout PDF

Co je Turnaround Management Association ČR?

Turnaround Management Association Česká republika (dále jen „Sdružení“ nebo „TMA ČR“) vznikla v roce 2008 jako výhradní česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association („TMA Global“) se sídlem v Chicagu, Illinois. Sdružení bylo založeno jako neziskové občanské sdružení, vyvíjející činnost v souladu s vytyčenými cíli a spolupracující s ostatními afilacemi TMA Global, jakož i jinými organizacemi a platformami, jejichž činnost a cíle odpovídají cílům Sdružení.

  • Je to nezávislé sdružení odborníků v oblasti „turnaround managementu“, insolvenčního práva a v oblasti korporačních financí.
  • Slouží jako mezioborová platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami, zabývajícími se problematikou insolvence a jejího řešení.
  • Prosazuje vysoké etické a odborné standardy ve všech činnostech, souvisejících s insolvencí a jejím řešením.