Spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Praze

TMA ČR je partnerem nově vzniklé vedlejší specializace Turnaround Management při katedře strategie na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

První semestr specializace začal v září 2015. Členové TMA se v rámci spolupráce bodou aktivně podílet na výuce studentů, kterým tak předají cenné zkušenosti odborníků z praxe.

Více informací o vedlejší specializaci Turnaround Management na:
http://ksg.vse.cz/navazujici-magisterske-studium/3ta-turnaround-management/

V rámci spolupráce s Vysokou školou ekonomickou jsou omezenému počtu studentům nabízeny k účasti vybrané tématické schůze TMA ČR, stejně tak i vstup na každoroční konferenci Restrukturalizační fórum.

Proběhlé akce

  • 11. listopadu 2014 – Restrukturalizační fórum 2014
  • 13. května 2014 – Využívání forenzních technik v rámci insolvenčních řízeních
  • 6. března 2014 – Problematika postavení znalce a vymezení znaleckého úkolu v insolvenčním řízení
  • 12. listopadu 2013 – Restrukturalizační fórum 2013
  • 23. října 2012 – Restrukturalizační fórum 2012