Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům konference, která se uskutečnila 12. listopadu 2013 v prostorách České národní banky.

O rozsáhlém průzkumu prezentovaném na fóru se můžete dočíst více na ihned.cz nebo v CFO world.

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

David Plch – Prague Rules
Michal Tománek – Pohled investora na investice do distressových aktiv
Jan Frait – Globální makroekonomický vývoj a jeho rizika
Petr Skrla – Korporátní selhání
Ladislav Smejkal – Trestně-právní aspekty restrukturalizací
Luboš Smrčka – K některým (nejen) ekonomickým aspektům insolvenčního řízení
Marko Simoneti – Managing Turnaround of the Slovenian Economy: Restructuring of Banking, Corporate and State Sectors

Tisková zpráva