Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 5. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2016, která se uskutečnila 8. listopadu 2016 v prostorách České národní banky.

Těší nás, že je o konferenci rok od roku větší zájem. Letos se zúčastnilo na 180 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, ekonomických poradců, insolvenčních správců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnilo také několik studentů.

Konferenci zahájil bývalý guvernér ČNB, Miroslav Singer s makroekonomickým úvodem. Hlavní témata letošního setkání s podtitulem Inventura insolvence se týkala způsobu zapojení interim manažerů, kdy byly prezentovány výsledky průzkumu pořádaného TMA ČR ve spolupráci s CAIM a poradenskou společností PwC. Dále na konferenci zazněla případová studie vstupu státu do záchrany ČSA, problémy oceňování v rámci insolvenčních řízení a příspěvek z Vrchního státního zastupitelství v Praze o roli státního zastupitelství v insolvenčních řízení.

Odpoledne navázala prezentace výsledků výzkumu insolvence na VŠE a přednáška o praktických problémech korupce. Odborná část konference byla zakončena diskuzí na téma krizové komunikace a příspěvkem Časem jsou peníze. Množství dotazů potvrdilo zájem odborné veřejnosti o prezentovaná témata. Na závěr byl prostor pro neformální setkání účastníků při sklence vína.