Online panelová diskuze: Na co se nyní zaměřit v provozech firem? Podíváme se na strategickou, finanční, právní a etickou oblast – 22. dubna od 16 hod

Termín: ve středu 22. dubna 2020 od 16 hodin

Současná krize – co znamená a může znamenat pro podniky, postupné fáze krize
Primární příčiny podnikové krize – z důvodu odbytu, nákupu a logistiky, organizace a zaměstnanců, cash-flow a dalších
Strategie pro úspěšné přežití, zotavení a restart – co čeká podniky a co by měly dělat po odeznění nouzového stavu a epidemiologických opatření
Praktické možnosti využití insolvenčního práva – jak z pohledu věřitele, tak i z pohledu dlužníka; trvalé nástroje i dočasná právní úprava
Morálka/etika při sanaci krize – kde je hranice mezi využíváním schválených úlevových opatření a jejich zneužívání i na úkor ostatních podniků; role dříve vybudovaného vztahového kapitálu a vztahových rezerv

Iva Hovadová, certifikovaný interim manažer, členka výboru CAIM, restrukturalizační manažerka, aktuálně interim ředitelka poprodejních služeb Tatra Trucks a.s.
Petr Karásek, krizový manažer, člen TMA, viceprezident České asociace interim managementu, poradce prezidenta Sdružení automobilového průmyslu ČR, člen Rady vlády pro oblast silniční dopravy
Lukáš Mikeska, restrukturalizační manager, věnuje se především restrukturalizacím SME a vztahu dlužníků s bankovními věřiteli, prezident Obchodní komory při Česko-korejské společnosti, člen TMA
Hana Mitkovová, členka TMA, poradce v oblasti bankovních a finančních služeb
Ladislav Musil, finanční krizový manažer, člen České asociace interim managementu
Michal Zahradník, partner DELTA legal, vedoucí pro oblast insolvencí, věnuje se především obchodnímu právu, sporné agendě a nefinanční regulaci, člen TMA

Diskuze bude probíhat v českém jazyce, účast je bezplatná.

online panelová diskuze

prezentace ke stažení

videozáznam