Zemřel profesor Michal Mejstřík

Dne 7. ledna 2021 ve věku 68 let náhle zemřel prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Ztratili jsme člověka, ztratili jsme významného českého ekonoma, ztratili jsme člena naší asociace Turnaround Management. Michal Mejstřík byl skvělý člověk s neuvěřitelným přehledem, člověk důvěryhodný, skutečný odborník, který naše členské schůze obohacoval o své zkušenosti a názory. Vzpomínat na něj budeme vždy v dobrém.

za TMA ČR, z.s. Petr Smutný, předseda

Pro sdílení vzpomínky na pana profesora a vyjádření soustrasti můžete využít virtuální kondolenční knihu.

Foto Jana Přinosilová, Český rozhlas