Spolupráce TMA a VŠE

Významný krok ke zkvalitnění výuky krizového managementu a řady dalších oblastí učinily Vysoká škola ekonomická spolu s občanským sdružením Turnaround Management Association Česká republika (T.M.A.), když se dohodly na spolupráci obou institucí.

VŠE v této dohodě reprezentuje prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE, která k začínající spolupráci uvedla: „Turnaround Management Association patří ke světovým lídrům v oblasti krizového managementu a moderního uvažování o podnikové problematice a zkušenosti této organizace jsou pro studenty podnikové ekonomiky neocenitelné. Z hlediska budoucí praxe a uplatnění studentů ve skutečných hospodářských vztazích může tato dohoda posunout výuku na Fakultě podnikohospodářské nebývalým způsobem.

Tisková zpráva