Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 6. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2017, která se uskutečnila 31. října 2017 v prostorách České národní banky.

Těší nás, že je o konferenci rok od roku větší zájem. Letos se zúčastnilo na 200 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, ekonomických poradců, insolvenčních správců a dalších zainteresovaných stran.

více si můžete přečíst na stránkách konference