V dobách krize by firmy měly dbát na dostatek hotovosti a vyhnout se ukvapeným úvěrům

Experti na poradenství firmám v nesnázích z mezioborové neziskové organizace TMA ČR považují v současné krizi za nejdůležitější kroky okamžitou adaptaci obchodního plánu, či celého obchodního modelu, zajištění hotovosti pro nadcházející měsíce a přípravu strategických změn po doznění kritických úvodních týdnů pandemie. O dopadech a možných scénářích postupu v právní a finanční oblasti poskytnou zájemcům dva bezplatné webináře. První se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna od 16 hodin a zaměří se na vliv vládních opatření, jako je změna insolvenčního zákona a moratorium na splátky, a dopady na zaměstnanost. Druhý webinář proběhne ve středu 22. dubna od 16 hodin, tématem bude krizové řízení cash flow a právní odpovědnost ve sporech vzniklých za současné situace. Webináře budou přístupné z www.turnaround.cz.

Odborníci TMA ČR na restrukturalizace firem se shodují, že pro úspěch, či vůbec zachování životaschopnosti firmy je nyní potřeba upřít pozornost zejména na tři klíčové oblasti. Zaprvé, adaptace obchodního plánu, nebo dokonce i celého obchodního modelu na novou situaci. Zadruhé, zajištění dostatečné hotovosti pro následující měsíce. Zatřetí, implementace dlouhodobého finančního a obchodního plánu po dohodě se všemi relevantními partnery, včetně zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků, financujících institucí a akcionářů. „V současné situaci je navíc potřeba mít alternativní plán B a případně i plán C, pokud se původní předpoklady a scénáře ukážou jako příliš optimistické. Pro tyto nové a záložní plány je dobré mít jasnou představu o tom, jaký vliv na jejich proveditelnost mají změny v ekonomickém prostředí. Včetně ekonomických opatření vlády ke zmírnění následků krize, různých podpůrných programů a související změny v právním prostředí, jako jsou změny týkající se kurzarbeitu, možností odkladu splátek úvěrů a plateb nájmů a změny v insolvenčním právu,“ uvádí David Plch, místopředseda TMA ČR.

I přestože se některým může zdát jako vhodné řešení krize překlenutí úvěrem nebo rychlým vstupem nového partnera, odborníci od toho odrazují. „Je pravděpodobné, že se mnohé obory dlouho nevrátí na původní objemy tržeb. I přestože současná rozvaha společnosti může skýtat prostor pro cizí zdroje ve formě úvěru, v nové ekonomické realitě by společnost zadlužení nemusela unést. Je proto pravděpodobně lepší sázet na jisté střednědobé smrsknutí businessu,“ varuje Lukáš Mikeska, člen TMA ČR.

Po odeznění těch nejkritičtějších měsíců se očekává zásadní proměna ekonomických trhů, z které vyjdou vítězně ti, kteří se adaptovali zavčasu. „Nastávající krizová hospodářská situace se z našeho českého pohledu bude blížit spíše procesům během masivní transformace hospodářství střední a východní Evropy v letech 1990–19⁠93 než situaci související s finanční krizí 2008–2010. Pojmy jako druhotná platební neschopnost, barterové obchodování, vícestranné zápočty – clearing, a bohužel I určité negativní jevy související se zneužíváním přechodně uvolněných pravidel v podnikání, se mohou opět začít objevovat. Pro řadu podniků to bude znamenat restart podnikání v podstatně jiných, možná zcela nových podmínkách na trhu,“ odhaduje Petr Karásek, člen TMA ČR. Firmy, které rychle pochopí, že podmínky v ekonomice a na řadě oborových trhů budou zcela jiné a že se svět po koronaviru nebude po odeznění epidemiologických opatření vyvíjet podle extrapolace vývoje světa před koronavirem, mohou vyjít z této situace posíleny. Musí při tom ale uvažovat s dostatečným strategickým nadhledem a opustit nostalgické vzpomínání na to, jak se jim žilo předtím.

Krize spjatá s koronavirem přinesla i přesun do online světa, jehož využití se bude dále posilovat. Odborníci odhadují, že se velké procento služeb a poskytování vzdělání přesune na síť. „Digitalizace a s ní spjaté procesy změní způsob, jakým pracujeme. Spousta firem náhle zjistila, že vlastně může pracovat na dálku mnohem snadněji, než bychom čekali. Já myslím, že se všichni do svých kanceláří nevrátí. To může vést k větším změnám, než si uvědomujeme, asi bych teď nechtěl být někým, kdo přes úvěr financuje development kancelářských prostor,“ komentuje Miroslav Singer, člen TMA ČR.

Firmy aktuálně řeší výpadky dodávek, pokles odbytu, uzavřené provozovny a mnoho dalších problémů. Nejdůležitějším zájmem nás všech je však starat se v maximální míře o své zdraví a zdraví svých blízkých i kolegů. Pro podnikatele a manažery je pak také důležité postarat se o finanční zdraví jejich podnikání. TMA ČR je jako mezioborové sdružení profesionálů zabývajících se řízením změn a restrukturalizacemi připravena podnikatele nasměrovat k expertům, kteří jim se svými zkušenostmi pomohou provést vzniklou situací a zvládnout náročné výzvy této doby.

Kontakt pro média

Michael Hromada
EPIC PR
Tel.: +420 721 589 964
E-mail: michael.hromada@epicpr.cz