Dušan Sedláček

Mgr. Dušan Sedláček je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast restrukturalizací a insolvenčního řízení, soudních sporů a arbitráží a na závazkové právo a v těchto oblastech také pravidelně publikuje. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1997, advokátem je od roku 2001. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze a členem profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Jako externista přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Kontakt: dusan.sedlacek@havelpartners.cz