Členové

Pavel Babiš

Pavel Babiš je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TUO, na stejné univerzitě v roce 2015 dokončil postgraduální studium zaměřené na řízení průmyslových podniků. Aktuálně působí jako interim manažer zaměřený na krizové řízení a restrukturalizační projekty. Celou svou kariéru spojil s výrobními podniky v oblasti strojírenství, hutnictví a výroby plastů. V posledních letech řídil záchranu společností Vítkovice Gearworks a.s. a SKD Bojkovice s.r.o. V rámci projektu zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a postakviziční fúze řídi společnosti IPG Plasty s.r.o. a PF Plasty s.r.o.

Kontakt: pa-ba@seznam.cz

Radim Baše

Radim je ředitelem ve společnosti Deloitte Advisory s.r.o., kde řídí oddělení restrukturalizačních služeb pro Českou a Slovenskou republiku. Má více než 12leté profesní zkušenosti v oblasti restrukturalizací v České republice a regionu střední a východní Evropy. Přechozích 11 let působil na manažerských pozicích u předních výrobců automobilových komponentů a rychloobrátkového zboží. Radim se zaměřuje na projekty v oblasti posouzení výkonnosti firem, krizového řízení, soudní a mimosoudní restrukturalizace, revitalizace podniků a prodeje v tísni.

Radim se podílel na úspěšné komplexní reorganizaci průmyslové skupiny KORD Group, jež získala ocenění evropská Restrukturalizace roku 2012. Dále byl členem krizového týmu v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA a Bestsport, která získala ocenění evropská Restrukturalizace roku 2014. A konečně se podílel na úspěšné restrukturalizaci společnosti VEBA, která získala ocenění jako vítěz světové restrukturalizace roku 2020.

Radim je členem Turnaround Management Association Česká republika.

Kontakt: rbase@deloittece.com

Pavel Boguský

Pavel Boguský působí jako partner v pražské pobočce advokátní kanceláře Dentons, kde se zaměřuje na restrukturalizace, insolvence, bankovní financování a s tím související spornou agendu. Ve své praxi poskytuje právní poradenství v těch nejkomplexnějších restrukturalizačních a insolvenčních případech a při významných tuzemských i přeshraničních finančních transakcích. Podílel se mimo jiné na úspěšném právním boji proti následkům nechvalně známého rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci ELMA-THERM. Pavel je zařazen do celosvětově uznávaných žebříčků Chambers & Partners a IFLR1000 pro oblast restrukturalizací a insolvencí v České republice.

Pavel je absolventem Právnické fakulty UK a oboru mezinárodního ekonomického a obchodního práva na univerzitě v nizozemském Groningenu. Vedle poskytování právního poradenství je aktivní také v publikační činnosti. Kromě několika oborných článků je spoluautorem v současné době nejnovějšího komentáře k insolvenčnímu zákonu od nakladatelství C. H. BECK, v jehož rámci zpracoval komplexně celou právní úpravu reorganizace.

Kontakt: pavel.bogusky@dentons.com

Tomáš Brožek

Tomáš Brožek aktuálně působí jako seniorní advokát v pražské pobočce renomované advokátní kanceláře Clifford Chance, kde se zaměřuje na restrukturalizace, insolvence, související spornou agendu a také na oblast krizového financování. Tomáš se oblasti insolvenčního práva věnuje od počátku své profesní kariéry, v rámci které měl možnost působit v předních advokátních kancelářích Baker McKenzie, Dentons Europe a Deloitte Legal. V poslední z nich vedl tým Restrukturalizací a insolvencí.Tomáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a oboru International Business Law na Central European University v Budapešti. Je také spoluautorem každoroční publikace The Restructuring Review, publikované vydavatelstvím The Law Reviews, kde vede tým autorů pokrývající Českou republiku, a je členem Sekce pro insolvenční právo České advokátní komory.

Kontakt: Tomas.Brozek@cliffordchance.com

Karel Bureš

Karel Bureš je řídícím partnerem poradenské firmy CORPIN a.s., která zastupuje zájmy Rothschild & Co v ČR a SR.

Je rovněž Cross-Border Business Development Consultant EBRD pro ČR.

V minulosti mimo jiné vedl Českou exportní banku a pracoval téměř patnáct let na exekutivních funkcích v HSBC Russia, HSBC Slovakia a HSBC ČR.

Jeho zkušeností vycházejí z investičního bankovnictví, kapitálových trhů, mezinárodního korporátního bankovnictví včetně restrukturalizačních řešení v různých jurisdikcích. Je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní, oboru ekonomika a řízení.

Kontakt: karel.bures@corpin.net

Ivan Chalupa

Ivan Chalupa je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokátem trvale spolupracujícím s českou pobočkou mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Vedle insolvenčního práva se zaměřuje především na korporátní právo a spory před českými soudy. V rámci své advokátní praxe se účastnil řady významných insolvenčních řízení, ve kterých hájil zájmy bankovních i nebankovních věřitelů. Ivan externě přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a je spoluautorem série právnických učebnic Základy soukromého práva vydávané nakladatelstvím C. H. Beck.

Kontakt: ivan.chalupa@squirepb.com

Miroslav Dorňák

Bc. Miroslav Dorňák, MBA má více než patnáctileté zkušenosti v oblasti Corporate Finance, M&A, Private Equity, restrukturalizace firem a poradenství. V minulosti pracoval jak pro české, tak i zahraniční společnosti. Mnoho let působil například jako Senior Advisor ve společnosti Pricewaterhouse-Coopers Česká republika, nebo jako Group Financial Controller v PPF Investments. Jako krizový manažér také řídil společnost Alpine Bau, která byla pod jeho vedením v roce 2018 úspěšně prodaná rakouské společnosti PORR. Před příchodem do skupiny CZECHOSLOVAK GROUP řídil svou vlastní poradenskou společnost Eripio Consulting, kde mimo jiné vedl úspěšnou provozní restrukturalizaci společnosti Gumotex. Od roku 2019 je předsedou představenstva a generálním ředitelem CSGM a od roku 2020 je také místopředsedou představenstva CZECHOSLOVAK GROUP. Miroslav Dorňák je absolvent bakalářského studia na VŠE v Praze, titul MBA získal na ESMA Barcelona. 

Kontakt: dornak@eripioconsulting.cz

Petr Dostál

Ing. Petr Dostál je vzděláním ekonomický inženýr s praxí v podnikové ekonomice a informatice. Pracoval v profesích programátora a posléze i analytika ekonomických systémů a v poslední fáze i jejich kompletního navrhovatele. Tato činnost byla průpravou pro pozdější působení v pozici finančního ředitele. V dalším kroku úspěšně v roce 1995 absolvoval auditorské zkoušky. Od roku 1998 se souběžně věnoval činnosti v oblasti restrukturalizace společností včetně řešení této problematiky v rámci insolvenčních řízení. Největším byla funkce správce ve společnosti ČKD Dopravní systémy. Kromě těchto činností byl členem poradní komise ministra spravedlnosti pro oblast insolvenčního práva, poradcem Bankovní asociace v rámci její skupiny work-out. Je také autorem řady textů pro časopisy Euro, Ekonom , Auditor. Přednášel na akcích Institutu ekonomických studií FSV UK, Bankovní asociace, agentury Vox a dalších. Patří k zakládajícím členům sdružení TMA ČR a v počátcích byl několik let členem její správní rady.

Kontakt: dostal@restrukturalizacefirem.eu