Členové

Jiří Tomola

Jiří Tomola je partnerem a spolu vedoucím týmu pro bankovnictví a financování a vedoucím týmu restrukturalizací a insolvencí pražské kanceláře Dentons. Ve své více než 13 leté praxi v advokacii se Jiří zaměřuje na bankovnictví a financování, insolvence, finanční restrukturalizace a právní služby pro finanční instituce. Jiří pracoval na řadě významných insolvenčních kauz ve střední a východní Evropě. V některých z těchto insolvenčních řízení byly poprvé před českými soudy úspěšně obhajovány a obhájeny koncepty syndikovaných úvěrů a postavení agenta pro zajištění (včetně ujednání o paralelním dluhu a věřitelské solidaritě). Jiří absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získal magisterský titul. Od roku 2006 je členem ČAK. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: jiri.tomola@dentons.com

Michal Zahradník

Michal Zahradník je vedoucím obchodního práva v kanceláři DELTA legal. Mimo tuto oblast se věnuje především řešení sporů a insolvencím a restrukturalizacím.

Michal Zahradník má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním předních českých bank před soudy, s vymáháním tzv. non-performing loans nebo s poradenstvím jak věřitelům, tak dlužníkům při insolvenci i v před-insolvenční situaci. Má též bohaté zkušenosti v oblasti soutěžního práva a finanční i nefinanční regulace, např. s poradenstvím obchodníkům s cennými papíry, v oblasti P2P apod. Michal je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: michal.zahradnik@deltalegal.cz

Ondřej Zezulka

Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu UK a nyní působí na FMV VŠE. Od roku 2015 pracuje na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své legislativní praxi se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizací. V letech 2017 až 2019 působil jako národní expert v pracovní skupině Rady EU pověřené přípravou směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorem komentářů k zákonu o insolvenčních správcích (2018), insolvenčnímu zákonu (2019) a Lex COVID Justice (2020) i řady dalších publikací či přednášek. Členem TMA je od roku 2021.

Kontakt: ozezulka@msp.justice.cz