Členové

Petr Kališ

Petr Kališ je zakládajícím členem a řídícím partnerem pražské pobočky významné sítě advokátních kanceláří CERHA HEMPEL, která prostřednictvím svých sedmi poboček působí zejména ve státech střední a východní Evropy. V rámci kanceláře se zabývá zejména strategickým vedením a směřováním kanceláře.

V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast restrukturalizací podniků (v rámci insolvence i mimo insolvenci) a na oblast právního řešení nepříznivých ekonomických situací klientů. Jeho unikátní specializací a doménou je zejména příprava „předbalených“ reorganizací, směřující k zachování provozu společností, a realizace investic strategických investorů do distresových aktiv. Mezi jeho nejvýznamnější klienty se řadí České aerolinie a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. nebo ESSA Czech.

V průběhu své praxe se účastnil významných projektů reorganizací a úspěšných insolvenčních projektů. V roce 2020 advokátní kancelář CERHA HEMPEL pod jeho vedením získala prestižní ocenění TMA v kategorii 2020 Small Company Turnaround of the Year Award za úspěšnou reorganizaci a záchranu společnosti VEBA, textilní závody a.s.

Je činný publikačně i akademicky a za svou praxi je jako odborník uznáván také mezinárodními právními žebříčky. Je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: petr.kalis@cerhahempel.cz

Petr Karásek

Petr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností.

V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer při restrukturalizacích společností ŠKODA Transportation, DISA Industries, AWELD, KORD Group, Jablonex Group, ESSA Czech a dalších, dříve působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault.

Jeho nejúspěšnějším projektem je záchrana a stabilizace tradičního českého výrobce těžkých terénních automobilů TATRA a příprava této společnosti pro další rozvoj. Je místopředsedou České Asociace Interim Managementu, členem mezinárodní Turnaround Management Association a je aktivní ve vedení Sdružení automobilového průmyslu a v radě vlády pro Silniční provoz.

Kontakt: petr.k.karasek@email.cz

Martin Kartner

Martin Kartner je partnerem pražské pobočky významné sítě advokátních kanceláří CERHA HEMPEL, která prostřednictvím svých sedmi poboček působí zejména ve státech střední a východní Evropy.

V rámci své praxe se angažuje především v oblasti financování a insolvenčního řízení. Jeho hlavní specializací je insolvenční financování a exportní financování, finanční restrukturalizace a insolvenční procesní agenda. Jeho doménou jsou projekty finanční analýzy a právního řešení finanční restrukturalizace společností. Má bohaté zkušenosti také v oblasti bankovní a finanční regulace.

Právní služby v oblastí restrukturalizací a insolvencí poskytuje pro klienty podnikající zejména v odvětví těžkého průmyslu a strojírenství, díky čemuž získal na trhu jedinečnou odbornost. V oblasti insolvencí má zkušenosti ze zastupování jak věřitelů i dlužníků. Z věřitelů, na jejichž zastupování se podílel, lze uvést například VÍTKOVICE STEEL, VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY nebo GATX RAIL AUSTRIA. Z dlužníků, na jejichž zastupování se podílel, lze uvést reorganizace obchodní skupiny POLDI nebo společnosti PILSEN STEEL.

Za své dosavadní úspěchy je pravidelně oceňován mezinárodními právnickými žebříčky. Je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: martin.kartner@cerhahempel.cz

Galina Kočendová

Zástupce ředitele odbor vymáhání pohledávek

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

Kontakt: galina.kocendova@gmail.com

Jan Kubálek

JUDr. Jan Kubálek, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Titul Ph.D. získal po absolvování doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2010 působí jako samostatný advokát a jako insolvenční správce. Je držitelem zvláštního povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů investičních společností, fondů kolektivního investování s právní osobností a hlavních administrátorů, vedeném Českou národní bankou. Specializuje se zejména na insolvenční právo a korporátní právo. Je členem odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Dále je členem katedry regionálního managementu a práva na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kontakt: kubalek@akkubalek.cz

Michal Kuděj

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (1991). V praxi se specializuje na firemní finance a restrukturalizační procesy. Po ukončení studií se věnoval řadě činností, působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací, věnoval se také obchodování na kapitálovém trhu a investicím do nových projektů. V poslední době se podílel na významných restrukturalizačních projektech, a to jak v insolvenčním řízení, tak i mimo něj. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 působní jako člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management a předmětu Manažerské finance. Je autorem řady odborných publikací.

Kontakt: kudej@tarpanpartners.com

Lukáš Lhoták

Lukáš Lhoták absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha obor ekonomika a řízení. Tématem řešení pohledávek, insolvencí a restrukturalizací se zabývá od roku 2001, kdy stál u založení společnosti HS Inkaso, která se specializovala na správu velkých souborů pohledávek z leasingových smluv. V roce 2010 nastoupil do funkce Head of Workout ve společnosti W.A.G. payment solution, kde vybudoval oddělení řešící pohledávky z tankovacích karet EW v celé střední a východní Evropě a v Turecku. Od roku 2015 působí v Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., kde má na starosti řešení velkých exportních uvěrových případů v Rusku, Polsku a ostatních zemích bývalého SSSR a například i v Gabunu. Členem TMA je od roku 2018.

Kontakt: lukelhotak@seznam.cz

Lee Louda

Lee Louda je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl licencovaným burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 obdržel v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium. V současnosti vede akademické pracoviště Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE. Od roku 2019 člen expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k transpozici směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a k přípravě zákonů Lex Covid I a Lex Covid II.

Kontakt: lee.louda@louda-is.cz