Členové

David Plch

David Plch je vedoucím bankovní praxe White & Case pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Zaměřuje se na financování růstových projektů a akvizic pro společnosti a investory z České republiky a středoevropského regionu a mezinárodní transformační projekty ve finančním sektoru. Vedle toho se v oblasti finančních restrukturalizací a insolvencí specializuje na řešení finančních problémů firem prostřednictvím procesů směřujících k zachování provozuschopnosti firmy a maximalizaci hodnoty pro zúčastněné strany. Během posledních dvaceti let se podílel mnoha významných transakcích ve výše uvedených oblastech v Evropě, Africe, Asii a během působené v newyorské centrále firmy i ve Spojených státech.

David byl Právním rádcem zvolen „Inovativním právníkem” roku 2017, v roce 2018 byl mezinárodní publikací Legal 500 jmenovaný do „Síně slávy“ za oblast financování („The Legal 500 Hall of Fame“) jako jediný právník z České republiky a v letošním roce obdržel od rektora Masarykovy univerzity medaili za přínos v oblasti vzdělávání, vědy, společenské relevance a reprezentace univerzity. David je místopředsedou české pobočky Turnaround Management Association.

Kontakt: plchdav@gmail.com

Pavel Procházka

Pavel Procházka řídí Útvar oceňování a vymáhání aktiv v Komerční bance. Většinu svého profesního života se věnuje oblasti restrukturalizace firem a insolvencím. Během své bankovní praxe spolupracoval na úspěšném řešení celé řady korporátních restrukturalizací a podílel se i na řešení úpadků patřících svou velikostí mezi největší na trhu. Pavel Procházka má předchozí zkušenosti i i z manažerských pozic ve firemní sféře a z oblasti poradenských služeb. Věnoval se i problematice private equity a venture kapitálu. Je členem TMA.

Kontakt: pavel_prochazka@kb.cz

Oldřich Řeháček

Oldřich Řeháček je společníkem společnosti Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která je v počtu zpracovaných věcí jedničkou mezi insolvenčními správci. Vystudoval Právnickou fakultu UK, kde složil také státní doktorskou zkoušku. Není jen insolvenčním správcem, ale rovněž advokátem a odborným asistentem Provozně ekonomické fakulty ČZU.

V roce 2010 byl zapsán do zvláštní části seznamu insolvenčních správců, byl též členem Legislativní komise Akademického senátu UK v Praze a místopředsedou Rady Kolejí a menz UK v Praze.

Jako ohlášený společník insolvenčního správce působil kupříkladu při úspěšné reorganizaci spol. Ernst Leopold s.r.o. Jako advokát zastupoval mimo jiné spol. SAZKA a.s. anebo společnosti ve skupině Veolia.

Kontakt: rehacek@administraceinsolvenci.cz

Tomáš Richter

Tomáš Richter je advokát v JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. v Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Kontakt: tomas.richter@jsk.cz

Jan Sachr

Jan Sachr je absolvent VŠE v Praze, kde následně absolvoval i studijní program  MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE). Od roku 2014 řídí společnost NAXOS a.s., která se řadí k předním českým specialistům na zprostředkování prodeje podniků, průmyslových areálů, brownfieldů a dalších aktiv z insolvenčních řízení. V rámci své činnosti realizoval prodeje sléváren, strojíren, nemocnic, farmaceutického závodu, teplárny, sportovních středisek, skladů, logistických center a jiných nemovitostí, které bylo v rámci procesu prodeje nutné připravit na restart a najít pro ně vhodného investora.

Jan je členem Turnaround Management Association v České republice.

Kontakt: jansachr@naxos.cz

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Kontakt: jschonfeld@csas.cz

Dušan Sedláček

Mgr. Dušan Sedláček je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast restrukturalizací a insolvenčního řízení, soudních sporů a arbitráží a na závazkové právo a v těchto oblastech také pravidelně publikuje. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1997, advokátem je od roku 2001. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze a členem profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Jako externista přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Kontakt: dusan.sedlacek@havelpartners.cz

Miroslav Singer

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze), pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank. Přednáší na Vysoké škole ekonomické. Miroslav Singer získal mnoho prestižních ocenění, mezi něž například patří „Guvernér centrální banky v Evropě“ pro rok 2014. 

Radim Škarpa

Radim Škarpa je ředitelem v oddělení restrukturalizací (BRS) v PwC, které se zaměřuje na poskytování poradenských služeb nejen společnostem v potížích, ale i insolvenčním správcům nebo věřitelům.

Poskytování poradenství se Radim věnuje od ukončení studia na VŠE v Praze 2006. Radim má zkušenosti z projektů v oblasti zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a interního auditu. Nejvíce zkušeností má ale s projekty restrukturalizací společností a s insolvenčními projekty a to jak na straně dlužníků, tak na straně insolvenčních správců. Radim realizoval projekty v celé řadě odvětví včetně chemického a těžebního průmyslu, lesnictví nebo strojírenství. Mimo Českou republiku se podílel i na projektech ve Slovinsku.

Radim je členem Turnaround Management Association v České republice.

Kontakt: radim.x.skarpa@pwc.com