Členové

Jan Hrazdira

Mgr. Jan Hrazdira je advokátem od roku 1997 a je jedním ze zakládajících partnerů HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář. Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na řešení sporů (zejména občanskoprávní a obchodní soudní spory a rovněž vnitrostátní i mezinárodní arbitráž) – v dané oblasti byl v minulosti opakovaně oceněn mezinárodními právními direktoráři jako doporučovaný odborník. Jan Hrazdira úspěšně zastupoval řadu domácích i nadnárodních klientů, včetně předních investičních a průmyslových společností, v soudních a rozhodčích sporech v České republice i v zahraničí. Zvláštní zkušenost pak získal zejména v oblasti dispozic s většími průmyslovými celky a v oblasti rozsáhlé investiční výstavby. Je vnímán rovněž jako odborník pro oblast insolvence a restrukturalizace podniků, a to s ohledem na úspěšné profesní aktivity v dané oblasti.

Jan Hrazdira je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Je zapsán na seznamu rozhodců Vídeňského rozhodčího soudu (Vienna International Arbitral Centre). Dále je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro oblast veřejných zakázek. Jan Hrazdira je členem Správní rady české pobočky Turnaround Management Association (TMA).

Kontakt: jan.hrazdira@hkdw.cz

Daniel Hříbal

Daniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers, má na starosti řízení společnosti, její rozvoj a strategické směrování. Daniel je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení. Z pozice top managementu byl odpovědný i za systémové a rozvojové projekty v rámci banky a její skupiny. Daniel je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: daniel.hribal@email.cz

Martin Ježek

Martin Ježek vystudoval management civilního letectví na dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Po deseti letech strávených v poradenské společnosti Deloitte působil několik let v managementu různých společností (NWR Transportation, Česká mincovna), v roce 2014 se začal zaměřovat na interim management projekty s důrazem na stabilizaci neperformujících společností, řízení společností v insolvenci/analytická podpora insolvenčních správců (např.Excon Steel, a.s., PSJ a.s.). Od roku 2020 je partnerem poradenské skupiny SAMAK.

Kontakt: Martin@jezek.pro

Petr Kališ

Petr Kališ je zakládajícím členem a řídícím partnerem pražské pobočky významné sítě advokátních kanceláří CERHA HEMPEL, která prostřednictvím svých sedmi poboček působí zejména ve státech střední a východní Evropy. V rámci kanceláře se zabývá zejména strategickým vedením a směřováním kanceláře.

V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast restrukturalizací podniků (v rámci insolvence i mimo insolvenci) a na oblast právního řešení nepříznivých ekonomických situací klientů. Jeho unikátní specializací a doménou je zejména příprava „předbalených“ reorganizací, směřující k zachování provozu společností, a realizace investic strategických investorů do distresových aktiv. Mezi jeho nejvýznamnější klienty se řadí České aerolinie a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. nebo ESSA Czech.

V průběhu své praxe se účastnil významných projektů reorganizací a úspěšných insolvenčních projektů. V roce 2020 advokátní kancelář CERHA HEMPEL pod jeho vedením získala prestižní ocenění TMA v kategorii 2020 Small Company Turnaround of the Year Award za úspěšnou reorganizaci a záchranu společnosti VEBA, textilní závody a.s.

Je činný publikačně i akademicky a za svou praxi je jako odborník uznáván také mezinárodními právními žebříčky. Je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: petr.kalis@cerhahempel.cz