Členové

Martin Hejný

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998). Od roku 1996 působí v advokacii, a to nejprve jako právní student, koncipient a následně jako advokát. Je zakládajícím společníkem Advokátní kanceláře KF Legal s.r.o. V KF Legal se specializuje zejména na právo insolvenční a litigaci. Přitom se věnuje hlavně problematice vymáhání pohledávek a zajišťovacích nástrojů. Velkou část jeho agendy představuje zastupování subjektů v rámci insolvenčního řízení. Vedle sporné agendy se zabývá i komplexním právním poradenstvím v oblasti obchodního práva (korporační záležitosti, odběratelsko-dodavatelské vztahy) a současně v oblasti rozvíjejícího se IT práva. Martin Hejný zastřešuje partnerství KF Legal s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE Praha, publikuje a přednáší na odborných konferencích.

Kontakt: martin.hejny@kflegal.cz

Jan Hrazdira

Mgr. Jan Hrazdira je advokátem od roku 1997 a je jedním ze zakládajících partnerů HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář. Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na řešení sporů (zejména občanskoprávní a obchodní soudní spory a rovněž vnitrostátní i mezinárodní arbitráž) – v dané oblasti byl v minulosti opakovaně oceněn mezinárodními právními direktoráři jako doporučovaný odborník. Jan Hrazdira úspěšně zastupoval řadu domácích i nadnárodních klientů, včetně předních investičních a průmyslových společností, v soudních a rozhodčích sporech v České republice i v zahraničí. Zvláštní zkušenost pak získal zejména v oblasti dispozic s většími průmyslovými celky a v oblasti rozsáhlé investiční výstavby. Je vnímán rovněž jako odborník pro oblast insolvence a restrukturalizace podniků, a to s ohledem na úspěšné profesní aktivity v dané oblasti.

Jan Hrazdira je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Je zapsán na seznamu rozhodců Vídeňského rozhodčího soudu (Vienna International Arbitral Centre). Dále je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro oblast veřejných zakázek. Jan Hrazdira je členem Správní rady české pobočky Turnaround Management Association (TMA).

Kontakt: jan.hrazdira@hkdw.cz

Daniel Hříbal

Daniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers, má na starosti řízení společnosti, její rozvoj a strategické směrování. Daniel je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení. Z pozice top managementu byl odpovědný i za systémové a rozvojové projekty v rámci banky a její skupiny. Daniel je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: daniel.hribal@email.cz

Martin Ježek

Martin Ježek vystudoval management civilního letectví na dopravní fakultě Univerzity Pardubice. Po deseti letech strávených v poradenské společnosti Deloitte působil několik let v managementu různých společností (NWR Transportation, Česká mincovna), v roce 2014 se začal zaměřovat na interim management projekty s důrazem na stabilizaci neperformujících společností, řízení společností v insolvenci/analytická podpora insolvenčních správců (např.Excon Steel, a.s., PSJ a.s.). Od roku 2020 je partnerem poradenské skupiny SAMAK.

Kontakt: Martin@jezek.pro