Členové

Miroslav Singer

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze), pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001 ředitelem společnosti Expandia Holding. V roce 2001 nastoupil jako ředitel do společnosti PricewaterhouseCoopers ČR a setrval v ní až do roku 2005. V letech 2005 až 2010 byl členem bankovní rady a viceguvernérem České národní banky. Od roku 2010 do 2016 působil jako guvernér České národní banky. V lednu 2017 byl jmenován do funkce ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Od ledna 2018 je rovněž členem výkonného výboru. Působí také jako předseda dozorčí rady Generali České pojišťovny a Generali Poisťovňa na Slovensku. Vedle toho je také místopředseda dozorčí rady MONETA Money Bank. Přednáší na Vysoké škole ekonomické. Miroslav Singer získal mnoho prestižních ocenění, mezi něž například patří „Guvernér centrální banky v Evropě“ pro rok 2014. 

Radim Škarpa

Radim Škarpa je ředitelem v oddělení restrukturalizací (BRS) v PwC, které se zaměřuje na poskytování poradenských služeb nejen společnostem v potížích, ale i insolvenčním správcům nebo věřitelům.

Poskytování poradenství se Radim věnuje od ukončení studia na VŠE v Praze 2006. Radim má zkušenosti z projektů v oblasti zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a interního auditu. Nejvíce zkušeností má ale s projekty restrukturalizací společností a s insolvenčními projekty a to jak na straně dlužníků, tak na straně insolvenčních správců. Radim realizoval projekty v celé řadě odvětví včetně chemického a těžebního průmyslu, lesnictví nebo strojírenství. Mimo Českou republiku se podílel i na projektech ve Slovinsku.

Radim je členem Turnaround Management Association v České republice.

Kontakt: radim.x.skarpa@pwc.com

Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR.

Kontakt: petr.smutny@pwc.com

Oxana Šnajberg

Oxana Šnajberg je řídícím partnerkou a rovněž jednatelkou znalecké kanceláře EqSA (Equity Solutions Appraisals s.r.o.), která se specializuje na oceňování a zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika. V oblasti znalectví působí Oxana více než 10 let. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem Oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při VŠE. Oxana je znalcem pro oceňování podniků, oceňování cenných papírů a oceňování nehmotného majetku. Působí na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde se podílí na publikační činnosti a výuce specializovaných předmětů zaměřených na oceňování podniků a majetku. Během svého působení v EqSA se Oxana věnovala například oceňování českých a zahraničních holdingových skupin, ocenění úvěrových portfolií tří významných bankovních institucí v ČR při jejich likvidaci, nebo zpracování posudků pro účely insolvenčních řízení společností jako je OLEO CHEMICAL a.s., POLDI s.r.o. nebo ČKD Kutná Hora, a.s. nebo Arca Investments, a.s.

Kontakt: snajberg@equitysolutions.cz

Ivo Šotek

Ivo Šotek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého. Od r. 2009 je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Zastupval významné insolvenční kauzy v ČR: MSV Metal Studénka (dříve Vagónka Studénka, a.s.,) INEKON GROUP, a.s., FANS, a.s. Podrobné informace naleznete na www.akostruznicka.cz

Kontakt: sotek@akostruznicka.cz

Petr Sprinz

Petr Sprinz je vedoucím lokální restrukturalizační a insolvenční praxe Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na implementaci směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19. Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. Je též rozhodcem.

Kontakt: Petr.Sprinz@allenovery.com

Antonín Stanislav

Antonín Stanislav je advokátem se specializací na správní, obchodní a insolvenční právo. V letech 2014 až 2016 vedl legislativní a později insolvenční odbor na Ministerstvu spravedlnosti. Současně měl na starosti činnost rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a vedl Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). V neposlední řadě pak byl dlouholetým členem pracovní komise Legislativní rady vlády. V současné době se věnuje advokátní, přednáškové a publikační činnosti. Je autorem mnoha desítek odborných článků a několika knižních publikací. Mezi nejdůležitější dozajista patří komentář k insolvenčnímu zákonu a komentář k zákonu o insolvenčních správcích. Dále je pak autorem monografie dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu.

Kontakt: stanislav@ak-stanislav.cz