Členové

Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR.

Kontakt: petr.smutny@pwc.com

Ivo Šotek

Ivo Šotek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého. Od r. 2009 je insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Zastupval významné insolvenční kauzy v ČR: MSV Metal Studénka (dříve Vagónka Studénka, a.s.,) INEKON GROUP, a.s., FANS, a.s. Podrobné informace naleznete na www.akostruznicka.cz

Kontakt: sotek@akostruznicka.cz

Petr Sprinz

Petr Sprinz je vedoucím lokální restrukturalizační a insolvenční praxe Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na implementaci směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19. Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. Je též rozhodcem.

Kontakt: Petr.Sprinz@allenovery.com

Antonín Stanislav

Antonín Stanislav je advokátem se specializací na správní, obchodní a insolvenční právo. V letech 2014 až 2016 vedl legislativní a později insolvenční odbor na Ministerstvu spravedlnosti. Současně měl na starosti činnost rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a vedl Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). V neposlední řadě pak byl dlouholetým členem pracovní komise Legislativní rady vlády. V současné době se věnuje advokátní, přednáškové a publikační činnosti. Je autorem mnoha desítek odborných článků a několika knižních publikací. Mezi nejdůležitější dozajista patří komentář k insolvenčnímu zákonu a komentář k zákonu o insolvenčních správcích. Dále je pak autorem monografie dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu.

Kontakt: stanislav@ak-stanislav.cz

Jiří Tomola

Jiří Tomola je partnerem a spolu vedoucím týmu pro bankovnictví a financování a vedoucím týmu restrukturalizací a insolvencí pražské kanceláře Dentons. Ve své více než 13 leté praxi v advokacii se Jiří zaměřuje na bankovnictví a financování, insolvence, finanční restrukturalizace a právní služby pro finanční instituce. Jiří pracoval na řadě významných insolvenčních kauz ve střední a východní Evropě. V některých z těchto insolvenčních řízení byly poprvé před českými soudy úspěšně obhajovány a obhájeny koncepty syndikovaných úvěrů a postavení agenta pro zajištění (včetně ujednání o paralelním dluhu a věřitelské solidaritě). Jiří absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2000 získal magisterský titul. Od roku 2006 je členem ČAK. Dále je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: jiri.tomola@dentons.com

Michal Zahradník

Michal Zahradník je vedoucím obchodního práva v kanceláři DELTA legal. Mimo tuto oblast se věnuje především řešení sporů a insolvencím a restrukturalizacím.

Michal Zahradník má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním předních českých bank před soudy, s vymáháním tzv. non-performing loans nebo s poradenstvím jak věřitelům, tak dlužníkům při insolvenci i v před-insolvenční situaci. Má též bohaté zkušenosti v oblasti soutěžního práva a finanční i nefinanční regulace, např. s poradenstvím obchodníkům s cennými papíry, v oblasti P2P apod. Michal je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: michal.zahradnik@deltalegal.cz

Ondřej Zezulka

Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu UK a nyní působí na FMV VŠE. Od roku 2015 pracuje na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své legislativní praxi se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizací. V letech 2017 až 2019 působil jako národní expert v pracovní skupině Rady EU pověřené přípravou směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorem komentářů k zákonu o insolvenčních správcích (2018), insolvenčnímu zákonu (2019) a Lex COVID Justice (2020) i řady dalších publikací či přednášek. Členem TMA je od roku 2021.

Kontakt: ozezulka@msp.justice.cz