Členové

Linda Srbecká Pellarová

Linda Srbecká Pellarová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Profesní kariéru započala v Raiffeisenbank a.s., kde se se poprvé seznámila s problematikou identifikace ohrožených úvěrů a řešení nevýkonných pohledávek. Zkušenosti v oblasti restrukturalizací firem a insolvenčních řízení dále rozvíjela v České spořitelně a.s., kde byla rovněž zodpovědná za právní poradenství pro útvary poskytující financování nemovitostních projektů, M&A a financování obnovitelných zdrojů. V ČSOB (právník ohrožené úvěry) pak pomáhala nastavit procesy identifikace a správy problémových aktiv a vybudovat fungující Workout tým. Je členkou Komise pro Workout při České bankovní asociaci a členkou TMA od roku 2019.

Kontakt: lin.pellarova@gmail.com

David Plch

David Plch je vedoucím bankovní praxe White & Case pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Zaměřuje se na financování růstových projektů a akvizic pro společnosti a investory z České republiky a středoevropského regionu a mezinárodní transformační projekty ve finančním sektoru. Vedle toho se v oblasti finančních restrukturalizací a insolvencí specializuje na řešení finančních problémů firem prostřednictvím procesů směřujících k zachování provozuschopnosti firmy a maximalizaci hodnoty pro zúčastněné strany. Během posledních dvaceti let se podílel mnoha významných transakcích ve výše uvedených oblastech v Evropě, Africe, Asii a během působené v newyorské centrále firmy i ve Spojených státech.

David byl Právním rádcem zvolen „Inovativním právníkem” roku 2017, v roce 2018 byl mezinárodní publikací Legal 500 jmenovaný do „Síně slávy“ za oblast financování („The Legal 500 Hall of Fame“) jako jediný právník z České republiky a v letošním roce obdržel od rektora Masarykovy univerzity medaili za přínos v oblasti vzdělávání, vědy, společenské relevance a reprezentace univerzity. David je místopředsedou české pobočky Turnaround Management Association.

Kontakt: plchdav@gmail.com

Pavel Procházka

Pavel Procházka řídí Útvar oceňování a vymáhání aktiv v Komerční bance. Většinu svého profesního života se věnuje oblasti restrukturalizace firem a insolvencím. Během své bankovní praxe spolupracoval na úspěšném řešení celé řady korporátních restrukturalizací a podílel se i na řešení úpadků patřících svou velikostí mezi největší na trhu. Pavel Procházka má předchozí zkušenosti i i z manažerských pozic ve firemní sféře a z oblasti poradenských služeb. Věnoval se i problematice private equity a venture kapitálu. Je členem TMA.

Kontakt: pavel_prochazka@kb.cz

Tomáš Rada

Tomáš Rada, je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DRV LEGAL. Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity ukončil v roce 2006. Rok po ukončení magisterských studií obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkouškou (JUDr.). V roce 2009 úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a advokátní zkoušky. Od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK 12894). V roce 2012 pak obhájil disertační práci, získal titul (Ph.D.) a se společníky zakládá advokátní kancelář DRV LEGAL (https://www.drvlegal.cz/).

Tomáš se specializuje především na právní služby související s investováním, M&A a insolvencemi, a to včetně souvisejících problematik od financování (bankovní i jiné financování akvizic a provozu podniků), přes soutěžní právo (zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), po korporační právo včetně strukturování investičních fondů, private equity a jiných investičních uskupení.

Tomáš se taktéž věnuje publikační činnosti. Je např. spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (pasáže týkající se úpadkových deliktů statutárních orgánů) a vedoucím autorského kolektivu komentáře k zákonu o vinohradnictví a vinařství.

Kontakt: rada@drvlegal.cz

Oldřich Řeháček

Oldřich Řeháček je společníkem společnosti Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která je v počtu zpracovaných věcí jedničkou mezi insolvenčními správci. Vystudoval Právnickou fakultu UK, kde složil také státní doktorskou zkoušku. Není jen insolvenčním správcem, ale rovněž advokátem a odborným asistentem Provozně ekonomické fakulty ČZU.

V roce 2010 byl zapsán do zvláštní části seznamu insolvenčních správců, byl též členem Legislativní komise Akademického senátu UK v Praze a místopředsedou Rady Kolejí a menz UK v Praze.

Jako ohlášený společník insolvenčního správce působil kupříkladu při úspěšné reorganizaci spol. Ernst Leopold s.r.o. Jako advokát zastupoval mimo jiné spol. SAZKA a.s. anebo společnosti ve skupině Veolia.

Kontakt: rehacek@administraceinsolvenci.cz

Tomáš Richter

Tomáš Richter je advokát v JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. v Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na VŠE v Praze. Od roku 2004 je rozhodcem.

Kontakt: tomas.richter@jsk.cz

Jan Sachr

Jan Sachr je absolvent VŠE v Praze, kde následně absolvoval i studijní program  MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE). Od roku 2014 řídí společnost NAXOS a.s., která se řadí k předním českým specialistům na zprostředkování prodeje podniků, průmyslových areálů, brownfieldů a dalších aktiv z insolvenčních řízení. V rámci své činnosti realizoval prodeje sléváren, strojíren, nemocnic, farmaceutického závodu, teplárny, sportovních středisek, skladů, logistických center a jiných nemovitostí, které bylo v rámci procesu prodeje nutné připravit na restart a najít pro ně vhodného investora.

Jan je členem Turnaround Management Association v České republice.

Kontakt: jansachr@naxos.cz

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Kontakt: jschonfeld@csas.cz

Dušan Sedláček

Mgr. Dušan Sedláček je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast restrukturalizací a insolvenčního řízení, soudních sporů a arbitráží a na závazkové právo a v těchto oblastech také pravidelně publikuje. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1997, advokátem je od roku 2001. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze a členem profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Jako externista přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Kontakt: dusan.sedlacek@havelpartners.cz