Jan Kubálek

JUDr. Jan Kubálek, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Titul Ph.D. získal po absolvování doktorandského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2010 působí jako samostatný advokát a jako insolvenční správce. Je držitelem zvláštního povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů investičních společností, fondů kolektivního investování s právní osobností a hlavních administrátorů, vedeném Českou národní bankou. Specializuje se zejména na insolvenční právo a korporátní právo. Je členem odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Dále je členem katedry regionálního managementu a práva na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kontakt: kubalek@akkubalek.cz