Oldřich Řeháček

Oldřich Řeháček je společníkem společnosti Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která je v počtu zpracovaných věcí jedničkou mezi insolvenčními správci. Vystudoval Právnickou fakultu UK, kde složil také státní doktorskou zkoušku. Není jen insolvenčním správcem, ale rovněž advokátem a odborným asistentem Provozně ekonomické fakulty ČZU.

V roce 2010 byl zapsán do zvláštní části seznamu insolvenčních správců, byl též členem Legislativní komise Akademického senátu UK v Praze a místopředsedou Rady Kolejí a menz UK v Praze.

Jako ohlášený společník insolvenčního správce působil kupříkladu při úspěšné reorganizaci spol. Ernst Leopold s.r.o. Jako advokát zastupoval mimo jiné spol. SAZKA a.s. anebo společnosti ve skupině Veolia.

Kontakt: rehacek@administraceinsolvenci.cz