Ondřej Zezulka

Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu UK a nyní působí na FMV VŠE. Od roku 2015 pracuje na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své legislativní praxi se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizací. V letech 2017 až 2019 působil jako národní expert v pracovní skupině Rady EU pověřené přípravou směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorem komentářů k zákonu o insolvenčních správcích (2018), insolvenčnímu zákonu (2019) a Lex COVID Justice (2020) i řady dalších publikací či přednášek. Členem TMA je od roku 2021.

Kontakt: ozezulka@msp.justice.cz