Petr Kališ

Petr Kališ je zakládajícím členem a řídícím partnerem pražské pobočky významné sítě advokátních kanceláří CERHA HEMPEL, která prostřednictvím svých sedmi poboček působí zejména ve státech střední a východní Evropy. V rámci kanceláře se zabývá zejména strategickým vedením a směřováním kanceláře.

V rámci své advokátní praxe se specializuje zejména na oblast restrukturalizací podniků (v rámci insolvence i mimo insolvenci) a na oblast právního řešení nepříznivých ekonomických situací klientů. Jeho unikátní specializací a doménou je zejména příprava „předbalených“ reorganizací, směřující k zachování provozu společností, a realizace investic strategických investorů do distresových aktiv. Mezi jeho nejvýznamnější klienty se řadí České aerolinie a.s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. nebo ESSA Czech.

V průběhu své praxe se účastnil významných projektů reorganizací a úspěšných insolvenčních projektů. V roce 2020 advokátní kancelář CERHA HEMPEL pod jeho vedením získala prestižní ocenění TMA v kategorii 2020 Small Company Turnaround of the Year Award za úspěšnou reorganizaci a záchranu společnosti VEBA, textilní závody a.s.

Je činný publikačně i akademicky a za svou praxi je jako odborník uznáván také mezinárodními právními žebříčky. Je členem mezinárodní Turnaround Management Association.

Kontakt: petr.kalis@cerhahempel.cz