Petr Sprinz

Petr Sprinz má více než 13 let zkušeností v oblasti insolvenčního práva, soudních sporů a komplexních transakcí; působí jako rozhodce.

Je rovněž mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti insolvencí a restrukturalizací.

Ohledně sporné agendy zastupoval klienty v komplexních soudních a rozhodčích řízeních týkajících se EPC smluv, dodávek surovin, korporátních otázek a jiných složitých situací. Petr Sprinz dojednával komplexní transakce, včetně složitých dodávkových smluv či narovnání.

Je vedoucím autorského kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu, jakož i připravovaného komentáře k zákonu o preventivní restrukturalizaci. Je též spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku k otázce zajištění.

Je členem sekce ČAK pro insolvenční právo, CERIL, členem sekce INSOL International. Podílel se na přípravě několika právních předpisů.

Před založením advokátní kanceláře RESOLV působil tři roky v české pobočce Allen & Overy jako vedoucí praxe zaměřené na insolvence a řešení jiných komplikovaných situací. Do roku 2020 byl partnerem odpovědným za oblast insolvencí, soudních sporů (včetně rozhodčího řízení) v advokátní kanceláři Havel & Partners. Předtím působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges.

Kontakt: petr.sprinz@resolv.cz