Ivan Chalupa

Ivan Chalupa je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokátem trvale spolupracujícím s českou pobočkou mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Vedle insolvenčního práva se zaměřuje především na korporátní právo a spory před českými soudy. V rámci své advokátní praxe se účastnil řady významných insolvenčních řízení, ve kterých hájil zájmy bankovních i nebankovních věřitelů. Ivan externě přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a je spoluautorem série právnických učebnic Základy soukromého práva vydávané nakladatelstvím C. H. Beck.

Kontakt: ivan.chalupa@squirepb.com