Karel Bureš

Karel Bureš je řídícím partnerem poradenské firmy CORPIN a.s., která zastupuje zájmy Rothschild & Co v ČR a SR.

Je rovněž Cross-Border Business Development Consultant EBRD pro ČR.

V minulosti mimo jiné vedl Českou exportní banku a pracoval téměř patnáct let na exekutivních funkcích v HSBC Russia, HSBC Slovakia a HSBC ČR.

Jeho zkušeností vycházejí z investičního bankovnictví, kapitálových trhů, mezinárodního korporátního bankovnictví včetně restrukturalizačních řešení v různých jurisdikcích. Je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní, oboru ekonomika a řízení.

Kontakt: karel.bures@corpin.net