Pavel Babiš

Pavel Babiš je absolventem Ekonomické fakulty VŠB-TUO, na stejné univerzitě v roce 2015 dokončil postgraduální studium zaměřené na řízení průmyslových podniků. Aktuálně působí jako interim manažer zaměřený na krizové řízení a restrukturalizační projekty. Celou svou kariéru spojil s výrobními podniky v oblasti strojírenství, hutnictví a výroby plastů. V posledních letech řídil záchranu společností Vítkovice Gearworks a.s. a SKD Bojkovice s.r.o. V rámci projektu zvyšování výkonnosti, zlepšování procesů a postakviziční fúze řídi společnosti IPG Plasty s.r.o. a PF Plasty s.r.o.

Kontakt: pa-ba@seznam.cz