Petr Dostál

Ing. Petr Dostál je vzděláním ekonomický inženýr s praxí v podnikové ekonomice a informatice. Pracoval v profesích programátora a posléze i analytika ekonomických systémů a v poslední fáze i jejich kompletního navrhovatele. Tato činnost byla průpravou pro pozdější působení v pozici finančního ředitele. V dalším kroku úspěšně v roce 1995 absolvoval auditorské zkoušky. Od roku 1998 se souběžně věnoval činnosti v oblasti restrukturalizace společností včetně řešení této problematiky v rámci insolvenčních řízení. Největším byla funkce správce ve společnosti ČKD Dopravní systémy. Kromě těchto činností byl členem poradní komise ministra spravedlnosti pro oblast insolvenčního práva, poradcem Bankovní asociace v rámci její skupiny work-out. Je také autorem řady textů pro časopisy Euro, Ekonom , Auditor. Přednášel na akcích Institutu ekonomických studií FSV UK, Bankovní asociace, agentury Vox a dalších. Patří k zakládajícím členům sdružení TMA ČR a v počátcích byl několik let členem její správní rady.

Kontakt: dostal@restrukturalizacefirem.eu