Martin Hejný

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998). Od roku 1996 působí v advokacii, a to nejprve jako právní student, koncipient a následně jako advokát. Je zakládajícím společníkem Advokátní kanceláře KF Legal s.r.o. V KF Legal se specializuje zejména na právo insolvenční a litigaci. Přitom se věnuje hlavně problematice vymáhání pohledávek a zajišťovacích nástrojů. Velkou část jeho agendy představuje zastupování subjektů v rámci insolvenčního řízení. Vedle sporné agendy se zabývá i komplexním právním poradenstvím v oblasti obchodního práva (korporační záležitosti, odběratelsko-dodavatelské vztahy) a současně v oblasti rozvíjejícího se IT práva. Martin Hejný zastřešuje partnerství KF Legal s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE Praha, publikuje a přednáší na odborných konferencích.

Kontakt: martin.hejny@kflegal.cz