Oxana Šnajberg

Oxana Šnajberg je řídícím partnerkou a rovněž jednatelkou znalecké kanceláře EqSA (Equity Solutions Appraisals s.r.o.), která se specializuje na oceňování a zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika. V oblasti znalectví působí Oxana více než 10 let. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem Oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku při VŠE. Oxana je znalcem pro oceňování podniků, oceňování cenných papírů a oceňování nehmotného majetku. Působí na Katedře financí a oceňování podniku Fakulty financí a účetnictví VŠE, kde se podílí na publikační činnosti a výuce specializovaných předmětů zaměřených na oceňování podniků a majetku. Během svého působení v EqSA se Oxana věnovala například oceňování českých a zahraničních holdingových skupin, ocenění úvěrových portfolií tří významných bankovních institucí v ČR při jejich likvidaci, nebo zpracování posudků pro účely insolvenčních řízení společností jako je OLEO CHEMICAL a.s., POLDI s.r.o. nebo ČKD Kutná Hora, a.s. nebo Arca Investments, a.s.

Kontakt: oxana.snajberg@eqsa.cz