Tomáš Rada

Tomáš Rada, je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DRV LEGAL. Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity ukončil v roce 2006. Rok po ukončení magisterských studií obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkouškou (JUDr.). V roce 2009 úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a advokátní zkoušky. Od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK 12894). V roce 2012 pak obhájil disertační práci, získal titul (Ph.D.) a se společníky zakládá advokátní kancelář DRV LEGAL (https://www.drvlegal.cz/).

Tomáš se specializuje především na právní služby související s investováním, M&A a insolvencemi, a to včetně souvisejících problematik od financování (bankovní i jiné financování akvizic a provozu podniků), přes soutěžní právo (zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), po korporační právo včetně strukturování investičních fondů, private equity a jiných investičních uskupení.

Tomáš se taktéž věnuje publikační činnosti. Je např. spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (pasáže týkající se úpadkových deliktů statutárních orgánů) a vedoucím autorského kolektivu komentáře k zákonu o vinohradnictví a vinařství.

Kontakt: rada@drvlegal.cz