Marek Šmůla

více jak devět let působí v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře CERHA HEMPEL Kališ & Partners, kde v současné době jako seniorní advokát vede tým specializující se na poskytování služeb v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Vedle toho se rovněž věnuje transakčnímu poradenství a oblasti bankovnictví a financování.

V rámci své praxe se Marek podílel na nejvýznamnějších restrukturalizačních případech v České republice. Mezi tyto patří například úspěšná reorganizace Českých aerolinií či příprava unikátního reorganizačního plánu textilních závodů VEBA, jejichž reorganizace obdržela mezinárodní cenu TMA. Z působení na věřitelské straně lze zmínit práci pro loterijní skupinu Tipsport v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ či zastupování Národní rozvojové banky napříč insolvenčními řízeními vedenými po celé České republice.

Marek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně publikuje odborné texty věnující se insolvenční problematice a je jedním z členů autorského kolektivu komentáře k zákonu o preventivní restrukturalizaci.

Kontakt: marek.smula@cerhahempel.cz