Aleš Hradil

Aleš Hradil je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2014 působí v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS, aktuálně jako advokát a juniorní partner. Věnuje se zejména restrukturalizacím úvěrových angažovaností, insolvenčnímu právu, bankovnictví, agendě M&A (včetně akvizičního financování) a soudním sporům. Aleš je od roku 2015 jako externí odborník členem rozkladové komise ministra financí.

Kontakt: hradil@dunovska.cz