David Navrátil

David Navrátil je hlavní ekonom České spořitelny. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici do České spořitelny. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom a vede Ekonomické a strategické analýzy. Zabývá se makroekonomikou, investicemi, finančními trhy a prosperitou české společnosti – je spoluautorem Indexu prosperity a finančního zdraví. Jeho komentáře můžete sledovat na Twitteru, LindkeIn, Substack. Má dvě děti a rád tráví volný čas na horách.

Kontakt: DNavratil@csas.cz