Jan Králíček

Jan Králíček se specializuje na oblast insolvenčního práva a soudní spory.

V oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace podniků účastní celé řady významných případů při zastupování věřitelů či poradenství společnostem ve finančních potížích.

Na straně věřitelů zastupuje zejména banky v insolvenčních řízeních společností z oblasti těžkého strojírenství, letectví, automotive či retailového prodeje. Na straně dlužníků či investorů se spolupodílí na mimosoudní restrukturalizaci či reorganizaci významných společností s obratem v řádech stovek milionů Kč.

Jan pracuje v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS.

Je členem České advokátní komory.

Kontakt: jan.kralicek@havelpartners.cz