Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management 2018

Organizátor soutěže

Turnaround Management Association ČR ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze.

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí Turnaround managementu. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil.

Abstrakt práce

Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise Turnaround Management Association ČR (TMA) jako podklad pro posouzení práce. Formulář přihlášky je k dispozici ZDE.

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria

  • Téma souvisí s oblastí Turnaround managementu
  • Originalita, kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členu TMA v rámci mimořádného zasedání TMA a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání 9. ročníku mezinárodní konference VŠE – „Insolvence 2018: Restrukturalizace a insolvence v číslech“, která se uskuteční dne 24. 5. 2018 v budově Vysoké školy ekonomické v Praze.

Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu Jaroslav.schonfeld@vse.czludmila.barborkova@cz.pwc.com nejpozději do 15. 5. 2018 (termín doručení) s označením Diplomová nebo seminární práce.

Ceny TMA

Účast na konferenci TMA Europe Annual Conference, 7-8 June 2018, Amsterdam, Marriot Hotel, Stadhouderskade 12, 1054 ES, The Netherlans, včetně úhrady zpáteční letenky, conference fee a ubytování.

Podmínky účasti v soutěži

Diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2017 nebo 2018.

Kontakt

Jaroslav.schonfeld@vse.cz

ludmila.barborkova@cz.pwc.com

Výsledky